Facebook Twotter LinkedIn

Ochrana osobních údajů

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za níže uvedených podmínek:
  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání informací a pozvánek, případně obchodních nabídek k pořádaným akcím související s činností Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
  • Na akci Seminář OLTIS Group, konající se v termínu 7. – 8. října 2021, se budou pořizovat fotografické a video-záznamy, které firma OLTIS Group bude následně poskytovat účastníkům akce a také používat k marketingovým účelům.
  • Odesláním přihlášky a účastí souhlasíte se zveřejněním obrazového materiálu z této akce.