Odborný seminář uživatelů software firem OLTIS GROUP, JERID a OLTIS 2018

11. – 12. 10. 2018

Letos, stejně jako v letech předchozích, bychom Vás rádi pozvali na Odborný seminář uživatelů software firem OLTIS GROUP, JERID a OLTIS 2018. V letošním roce se toto setkání uskuteční ve dnech 11. – 12. října 2018. Poznamenejte si, prosím, tento termín do Vašeho diáře.

Připravujeme pro vás bohatý odborný i doprovodný program a doufáme, že se zúčastníte v hojném počtu. Těšíme se na setkání s Vámi!

Nosná témata semináře pro sekci speditérů budou následující:
• novinky v softwarových produktech OLTIS Group – divize Transport a logistika
• Všeobecné podmínky a Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo
• novinky v přepravě nebezpečného zboží, RID 2019
• fleet management a monitoring vozů
• výměna vzájemných zkušeností s prací s programy FRED, DOKLADY+ a IS NEWSPED

Nosná témata semináře pro sekci dopravců budou následující:
• novinky v softwarových produktech OLTIS Group – divize Transport a logistika
• informace o plánovaných změnách v datové komunikaci s IS SŽDC
• změna IS KADR na kontinuální síť a její dopady na proces přidělování kapacity dráhy
• problematika verzí zpráv TAF TSI
• novinky v přepravě nebezpečného zboží, RID 2019
• fleet management a monitoring vozů

Pozvánka pro speditéry ZDE

Pozvánka pro dopravce ZDE