OLTIS Group partnerem VII. mezinárodní vědecké konference Univerzity Pardubice s podtitulem „Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě“

OLTIS Group podpoří jako partner VII. mezinárodní vědeckou konferenci, která s podtitulem „Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě“ bude ve dnech 6. – 7. září 2018 pořádána k 25. výročí vzniku Dopravní fakulty Jana Pernera.
Konference navazuje na předchozí mezinárodní vědecké konference pořádané na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Cílem konference je prezentovat a diskutovat nejnovější trendy a vědecké poznatky z oblasti dopravy a možnosti jejich aplikace v praxi s přihlédnutím k principům udržitelné dopravy.
Výměna názorů a poznatků mezi předními zahraničními a domácími vědeckými odborníky, manažery a odborníky z praxe přispěje k poznání a formulování nových vědeckovýzkumných úkolů v dopravě stejně jako ve vzdělávání.

http://isc.upce.cz/