Produkty

V oblasti železniční nákladní dopravy obsahuje naše produktové portfolio řešení jak pro velké, i národní, dopravce tak pro menší, soukromé, dopravce. Informační systémy z této oblasti umožňují dispečerské řízení vlakové dopravy, plánování oběhu vozů a personálu, podporují plánování vlakotvorných procesů nebo centrálně řízenou vlečkovou agendu. Další řešení z této oblasti, např. aktualizovaná informační databanka nebo digitální mapové podklady, mohou být používány všemi dopravci bez ohledu na jejich velikost, případně železničními přepravci nebo speditéry.

V oblasti produktů pro manažera infrastruktury pokrývají naše informační systémy agendu centrálního dispečerského řízení, poskytují ICT podporu pro sběr primárních dat z lokální úrovně, na centrální úrovni řeší výluková opatření, umožňují plánování přeprav mimořádných zásilek. V prostředí liberalizovaného trhu poskytujeme efektivní nástroje pro komunikaci mezi manažerem železniční infrastruktury a nezávislými dopravci. Významnou přidanou hodnotou našich řešení je maximální interní datová provázanost a široké spektrum vazeb na externí systémy.

V oblasti logistiky se zabýváme koncepcí, vývojem, implementací, správou a optimalizací informačních systémů určených pro firmy operující v různých částech logistického řetězce. Nabízená řešení komplexně pokrývají činnosti související se silniční dopravou, skladovou a podnikovou logistikou, spedicí (vnitrostátní, mezinárodní, silniční, železniční, leteckou, námořní a intermodální) nebo jejich kombinací. Klademe zásadní důraz na interní a externí provázanost systémů, automatické a optimalizované operace, uživatelský komfort a bezpečnost.

OLTIS Group poskytuje řešení jak pro osobní silniční dopravu, tak pro osobní železniční dopravu. Do této oblasti řadíme také systémy vztahující se k využití bezkontaktních čipových karet, které lze použít nejen v rámci systémů veřejné dopravy jako nosiče různých typů elektronických jízdenek, ale i jako platebního nástroje, identifikačního dokladu pro různé použití a rovněž i jako turistickou kartu pro podporu cestovního ruchu.

Hlavní aktivity OLTIS Group jsou jednoznačně směrovány zejména do oblasti informačních systémů pro dopravu a logistiku. Přestože OLTIS Group považuje svoji relativně vyhraněnou specializaci a odbornost za základní přidanou hodnotu svých řešení, má ve svém produktovém portfoliu několik produktů, které lze označit za průřezové. Tyto produkty představují vesměs univerzální nadstavby, které lze adaptovat do různých prostředí, kde mohou pokrývat agendu docházky nebo obchodně-marketingových činností, od správy kontaktů, po CRM analýzy a statistiky.