ISDL

Informační systém pro dopravu a logistiku

Systém ISDL umožňuje jednodušší a přehlednější plánování podnikové logistiky včetně plánování nákladů na dopravu a dává možnost okamžité kontroly i průběžného sledování plnění plánu z hlediska financí i výkonu personálu. Systém automaticky eviduje všechny informace o přepravě a manipulaci v řetězci: Dodavatel – Nákup – Výroba – Prodej – Přeprava – Zákazník.           

 

Co ISDL umí

Sleduje vstup materiálu do závodu, jeho pohyb po závodě, výstup a expedici k zákazníkovi, a vede přesnou, adresnou evidenci výkonů a nákladů na danou zásilku. Soustřeďuje veškerá data do jednoho místa, kde jsou kdykoli k dispozici pro další užití.

Železniční doprava

 • Řízení vlečky – plán nakládky, sledování vozů, zpracování a tisk průvodních dokladů, vozových nálepek, vlakové dokumentace, sestava vlečkového účtu
 • Import avíz železničních vozidel
 • Administrativní zpracování vozidel na vlečce při příjezdu i odjezdu – odevzdávkové a návratové listy, apod.
 • Automatické generování a odesílání avíz odesílaných zásilek
 • Podklady pro fakturaci a podílování podle spoluuživatelů vlečky, výpočet přepravného
 • Sledování polohy vozů i mimo závod
 • Hospodaření s vlastními nebo pronajatými vozy, fakturace a podílování vlastních vozů
 • Sledování naplánované údržby, revizí a oprav

Silniční doprava

 • Řízení silniční dopravy – plán nakládky, vykládky, zpracování a tisk přepravních dokladů CMR, ADR
 • Import avíz jednotlivých vozidel
 • Vrátnice – vstup vozidla do společnosti
 • Automatická kalkulace přepravného dle ceníků
 • Adresná evidence nákladů k jednotlivým zásilkám, vozům, výkonům
 • Interní manipulace – objednávka a sledování výkonů nakládacích a vykládacích čet a manipulačních prostředků (vysokozdvižné vozíky, jeřáby, silniční vozidla)

Speciální funkce

Systém ISDL je velmi pružný a otevřený, a proto vám vždy může nabídnout právě ty funkce, které vám pomohou vyřešit vaše specifické požadavky a potřeby. Příkladem takových funkcí může být:

 • Možnost sledování dopravních prostředků mimo společnost pomocí integrace GPS systému dopravce
 • Zobrazení aktuální polohy dopravních prostředků v mapě
 • Vážní server – komunikace s železniční a silniční váhou, např. Pivotex, Schenck, Wesico, Cardinal
 • Komunikace se systémy plniček sypkých a kapalných hmot
 • Datová rozhraní pro podnikové informační systémy, např. SAP R/3
  • čtecí funkce (kmenová data odběratelů, dodavatelů, materiálů, kurzy měn, objednávky, zakázky odbytu, kvalita)
  • zápisové funkce (účetnictví, controlling, skladový systém)
 • Datová rozhraní na externí informační systémy speditérů a dopravců
  • informace o poloze vozu (CEVIS, ISR)
  • informace o předání vozu na vlečku a z vlečky (Vlečková agenda ČD)
  • informace o zásilce (CDZ)
  • elektronický nákladní list – podej, dodej

Garantujeme vysokou datovou flexibilitu – dokážeme náš systém přizpůsobit jakkoli strukturovaným datům pro jejich import i export.

Součástí systému ISDL je také WEB portál, umožňující speditérům zadávat částky přepravného na destinace ve výběrových řízeních.
WEB portál mimo jiné umožňuje:

 • Jednoduché objednání přepravy nebo odmítnutí nabídky
 • Přehled objednaných přeprav a stav jejich realizací
 • Integrovaná rozhraní do přepravních modulů ISDL

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.