KONTI

Informační systém pro řízení kontejnerových terminálů

Informační systém KONTI představuje ucelené řešení pro správu a řízení kontejnerových překladišť a terminálů multimodální přepravy. Je připraven pro práci s  terminály ve více lokalitách. Obsahuje podporu pro práci ve více jazycích.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

 • Moderní modulární, otevřený a škálovatelný systém
 • Rozdělení uživatelů do rolí, nastavení přístupových práv pro jednotlivé role
 • Integrované rozhraní podle průmyslového standardu (CODECO)
 • Možnost propojení na externí informační systémy zákazníků
 • Webové rozhraní pro zákazníky
 • Použití moderních technologií založených na platformě MS .Net
 • Bezpečné uložení dat v databázi MS SQL Server

 

KLÍČOVÉ FUNKCE

 • Nastavení topologie a parametrů terminálu
 • Údržba číselníků, firem a klientů
 • Objednávky, booking a reference i bez čísel kontejnerů
 • Manipulace a služby
 • Řízení terminálu
 • Moduly pro obsluhu bran a parkovišť
 • Inventury a stavy ložných jednotek na ploše terminálu
 • Evidence škod a škodní zápisy
 • Mobilní aplikace pro komunikaci s mobilními zařízeními (reach stackery, portálové jeřáby)
 • Sazebníky a kalkulace
 • Přehledy a sestavy
 • Ruční a automatické importy a exporty

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • Možnost správy více terminálů ve více lokacích v jedné databázi
 • Možnost rozdělení ploch terminálu do zón s rozdílným přístupem
 • Nastavení ručních i automatických strategií při vykládce ložných jednotek z dopravních prostředků resp. při nakládce na dopravní prostředek. Optimalizace ukládání ložných jednotek s cílem minimalizace pohybů.
 • Možnost nastavení sledování a upozornění na nejrůznější událostí jako příjezd/odjezd dopravního prostředku, gate in/out jednotlivých ložných jednotek, apod.
 • Systém pro organizaci parkoviště a čekacích front
 • Systém pro usnadnění organizace a evidence vjezdu/odjezdu dopravních prostředků s využitím technik OCR, RFID, SMS a kioskové aplikace
 • Datový sklad a statistické manažerské přehledy
 • Možnost napojení na ostatní korporátní informační systémy (především spediční a skladový systém a systém pro řízení vlečky)

 

VYBRANÉ REFERENCE

Advanced World Transport a.s., Schavemaker Invest Sp. z o. o., ČD – DUSS Terminal, a.s., Star Container s.r.o.

Marketingový produktový list ke stažení zde.