TMS

Centrální informační systém pro řízení železničních přeprav

TMS je centrální informační systém pro komplexní řízení a vyhodnocování železničních přeprav.

 

Základní charakteristika

 • Konsoliduje data z provozních objednávkových systémů, na jejich základě definuje zásilku, kterou následně transformuje do přepravních objednávek pro provozní systémy.
 • Představuje komplexní oborové řešení pokrývající
  • přepravní zakázky – vozové zásilky, ucelené vlaky, intermodální přepravu
  • dodávky služeb – objednávky přístavby prázdných vozů
  • interní zakázky – technické přesuny, optimalizace rozložení vlakové kapacity
 • Na základě dat z provozních systémů umožňuje sledovat průběh přepravy z pohledu provozního i ekonomického a poskytuje podklady pro fakturaci i pro nákladovou kalkulaci zakázky.
 • Představuje otevřený systém na webové platformě umožňující doplnění nových funkcí i rozhraní na další systémy dle požadavků zákazníka.

 

Klíčové funkce

 • On-line komunikace prostřednictvím Enterprise Service Bus (ESB)
 • Úzká vazba na interní systémy i na externí systémy dopravců
 • Evidence objednávek na poskytované služby
 • Sledování aktuálního stavu realizace objednávek průběžnou aktualizací údajů (provozních událostí vozů zásilek, smluv, číselníků)
 • Kalkulace cen za objednané služby
 • Poskytování výstupních informací v definovatelných formátech
 • Možnost přikládání dokumentů vztahujících se k objednávkám, smlouvám, realizacím, apod.
 • Rychlý přístup k požadovaným datům

 

Příklady spolupracujících systémů

 • Portály pro komunikaci se zákazníky
 • Systémy pro plánování, operativní řízení dopravy a místenkování
 • Primární zdroje dat obchodních subjektů
 • Systémy pro objednávky, cenotvorbu, prodej
 • Systémy poskytující provozní informace o úkonech prováděných ve stanicích s vlakem
 • Software pro optimální využití nákladních vozů a sledování jejich aktuálního stavu
 • Ekonomické software pro platby za zásilky i ostatních tržeb z nákladní přepravy
 • Aplikace pro evidenci číselníků
 • Marketingové systémy a CRM
 • Odúčtovna přepravních tržeb

 

Marketingový produktový list ke stažení zde