DK

Elektronická dopravní kancelář

Dopravní kancelář je klíčová aplikace pro řízení vlakové dopravy na místní úrovni. Jedná se o jednopočítačovou aplikaci, která je součástí interního systému manažera železniční infrastruktury. Je určena pro pracoviště výpravčího, kde tvoří primární zdroj informací o jízdě vlaků.           

 

Nejdůležitější přínosy

 • Kompletní náhrada papírové dopravní dokumentace za elektronickou
 • Rychlý zápis informací o jízdě vlaků a vývoji vlakové dopravy
 • Snadné vybavení vlaku písemnými rozkazy s informací o mimořádnostech v jízdě
 • Podpora pro pracovní postupy za běžného provozu i při mimořádných stavech
 • Okamžitý zápis informací a jejich automatické odeslání ostatním pracovištím (sousední stanice, dispečerský aparát…)
 • Odpadá nutnost potenciálně chybové telefonické komunikace
 • Zvyšuje bezpečnost řízení vlakové dopravy

Při konkrétním nasazení je aplikace plně v souladu s požadavky a s národními předpisy uživatelské organizace.

Speciální funkce

 • Automatický příjem směnového plánu z centrálního informačního systému
 • Automatický příjem změn GVD
 • Automatická archivace dokumentů a bezpečné zálohování dat
 • Všestranné zabezpečení aplikace i dat pro bezpečné a dokladovatelné vedení dopravní dokumentace (automatické online zálohování)
 • Speciální funkce pro dopravce – alternativní způsob pořízení a odeslání zprávy „Vlak je připraven ke vstupu na infrastrukturu“ (dle standardu TAF TSI)
 • Automatická komunikace se sousední stanicí i s okolními systémy, např. ISOŘ CDS, ISOŘ ŘVD

Podle potřeby lze do aplikace integrovat možnost komunikace na bázi IP telefonie s využitím sítě GSM-R pro přímou datovou a hlasovou komunikaci mezi stanicemi, hnacími vozidly a dispečinkem.

Marketingový produktový list ke stažení zde.