Energetický portál

Aplikace Energetický portál slouží jako výchozí datový zdroj o naměřené spotřebě trakční energie hnacích vozidel na určené želežniční síti manažera železniční infrastruktury.           

 

Základní výhody

 • Sběr dat údajů o spotřebě z hnacích vozidel a kontrola konzistence těchto dat
 • Zpracováním a ulozeni primárních dat o naměřené spotřebě elektrické energie z hnacích vozidel
 • Ukládání dat o trakční spotřebě hnacich vozidel (včetně možnosti ručního vložení těchto dat)
 • Prvotní a druhotná validace dat o spotřebě (dle UIC 930)
 • Automaticke generovani alarmu nad datovou zakladnou  energetickeho portalu podle pravidel definovanych uzivateli v administraci
 • Archivace dat o spotřebě
 • Zobrazení údajů o spotřebě v uživatelsky příjemném prostředí
 • Rozdělení spotřeby elektrické energie podle oblastí spotřeby (na základě údajů GPS)
 • Agenda reklamací naměřených dat o spotřebě
 • Přiřazení hnacího vozidla ke konkrétnímu železničnímu dopravci
 • Automatické načtení nově přihlášeného hnacího vozidla do systému
 • Možnost kumulace a agregace primárních dat o spotřebě před odesláním do IS manažera železniční infrastruktury (uživatelské sestavy)
 • Datova rozhraní pro přenos dat do externích informačních systémů
 • Bezpecne prihlaseni uzivatelu
 • Logování událostí aplikačního serveru

Speciální funkce

 • Generovani predikce spotreby elektricke enregie na zaklade aktivovanych tras vlaku ve smenovem planu
 • Zobrazení údajů o spotřebě trakční energie pomocí grafů
 • Zobrazení bodu spotřeby trakční energie na mapě dopravní sítě
 • Agenda pro výměnu elektroměrů na hnacích vozidlech
 • Aplikace umožňuje dohledat konkrétní hardware, ze kterého jsou složené měřící soupravy na hnacích vozidlech

Technické parametry

Vícevrstvá architektura (databázový, aplikační a webový server) Webový klient

SW pro servery

MS Windows 2008 Server Oracle 11g Standard Edition a vyšší

SW pro klienty

Libovolný OS Webový prohlížeč IE7 a vyšší nebo kompatibilní

Komunikace

Mezi  servery (LAN): Minimálně 100 Mbit/s (.NET Remoting) Mezi klientem a webovým serverem (WAN): Minimálně 1 Mbit/s (TCP/IP)