KAPO

Kalkulace poplatků za užití dopravní cesty

Aplikace KAPO je v prostředí liberalizovaného dopravního trhu potřebným nástrojem pro výpočet poplatků za užití železniční dopravní cesty dopravcem a sestavení fakturačních podkladů pro manažera infrastruktury.           

 

Základní výhody

 • Provádí výpočet poplatků za užití dopravní cesty dopravcem dle stanovených pravidel a ceníku manažera infrastruktury a dalších zákonů daného státu (účetnictví, DPH,…)
 • Umožňuje kalkulaci poplatků za dopravní cestu jak po skutečné, tak objednané trase, v návaznosti na ustanovení Prohlášení o dráze
 • Poskytuje rozhraní pro provádění kontrol správnosti a úplnosti dat rozhodných pro výpočet poplatků za užití dopravní cesty
 • Automaticky bilancuje objednané a skutečně realizované vlakové trasy a umožňuje ruční editaci ze strany manažera infrastruktury
 • Pro dopravce zpřístupňuje webové uživatelské rozhraní pro kontrolu provozních a fakturačních údajů o vlacích včetně procesu akceptace nebo reklamace údajů
 • Generované podklady za zvolené období obsahující všechny potřebné provozní a cenové informace o vlacích umožňují provedení kontroly účtovaných poplatků
 • Poskytuje širokou škálu statistických a finančních sestav vytvořených na základě uživatelsky nastavených filtrů
 • Rozsáhlá komunikace s okolními systémy manažera infrastruktury a dopravců, např.

1. ISOŘ KADR – informační systém pro objednání trasy,
2. ISOŘ CDS – centrální dispečerský systém
3. REVOZ – registr vozidel manažera infrastruktury
4. EVAL – systém pro řízení provozní agendy menšího dopravce

Pro maximálně bezpečný a jednoduchý provoz bez starostí nabízíme možnost spravování celého systému i serverů formou outsourcingu.

Speciální funkce

 • Disponuje funkcí uživatelského výběru části dopravní sítě v mapě a na tomto výběru realizovat následný výpočet poplatků za užití dopravní cesty včetně dalších výkonových parametrů
 • Podporuje archivaci finančních sestav pro účely finančních a daňových kontrol
 • Zabezpečuje kontinuální vedení ceníků poplatků za užití dopravní cestu a vedení všech vyhlášených cenových podmínek
 • Obsahuje rozhraní na datový sklad manažera infrastruktury pro předání dat o poplatcích za užití železniční dopravní cesty a statistiku dopravních výkonů