MIMOZA

Informační systém pro Mimořádné zásilky

Aplikace MIMOZA představuje komplexní nástroj pro efektivní zpracování agendy související s přepravou Mimořádných zásilek. Určená je pro manažera železniční infrastruktury a dopravce, který zabezpečuje přepravu MZ.           

 

Základní funkcionalita MIMOZA uživatelům umožňuje

 • Zpracování Žádosti odesílatele (web Formulář / mail …),
 • Komplexní evidenci MZ – dvojjazyčně i v německém jazyce (editace, prohlížení, kopírování záznamů …)
 • Výběr vhodného vozu pro přepravu MZ a automatické výpočty jeho parametrů
 • Zadání obrysových bodů MZ a výpočet přirážek pro prověření prostorové průchodnosti
 • Automatický výpočet přirážek pro zadaný poloměr oblouku
 • Zobrazení obrysů MZ, ložné míry a překážky
 • Zadání požadované přepravní cesty – Načítání, export a import přepravní cesty v modulu MIMOZA Mapa
 • Avizování – interní v rámci firmy a externí směrem na partnerskou organizáci
 • Prověření prostorové průchodnosti zásilek po stanovené přepravní cestě
 • Stanovení dopravních, přepravních a traťových podmínek pro přepravu MZ
 • Zadání informací o ceně dovozného
 • Tvorbu výstupních dokumentů (žádostí, souhlasů, povolení, …) a spravování souvisejících dokumentů
 • Archivování jednotlivých verzí zásilek, telegramů a avíz
 • Rozhraní na okolní informační systémy

Webové rozhraní „Žádost o souhlas k přepravě MZ“ pro zákazníky obsahuje

 • Parametry žádosti – role žadatele, typ a charakter MZ
 • Identifikace žadatele (kontaktní údaje a podrobné informace)
 • Vyspecifikování druhu zásilky a řady vozu
 • Definování obrysových rozměrů zásilky
 • Návrh přepravní cesty
 • Další požadované informace o MZ
 • Přílohy – náčrtek k MZ, soubor s doplňujícími informacemi o MZ…

Web prohlížeč MIMOZA

  Je internetová aplikace určená pracovníkům manažera infrastruktury i dopravců pro snadné získání informací
  o mimořádných zásilkách.

Modul Dokumenty umožňuje

 • Zpracování a administraci veškerých dokumentů
 • Komunikaci se zahraničím podle předpisu UIC 502-1 v příslušné jazykové verzi
 • Vnitrostátní výstupy pro partnerské firmy (žadatel, odesílatel, dopravce, plátce…) a provozní složky (dispečerský aparát, stanice, pohraniční přechod)
 • Archivaci verzí dokumentů a jejich zpřístupnění
 • Vkládání externích dokumentů
 • Distribuci dokumentů určeným adresátům

Modul Prostorová průchodnost zabezpečuje

 • Evidenci překážek prostorové průchodnosti na dopravní síti
 • Import dat o překážkách ze zdrojů měření
 • Výpočet rozměrových přirážek překážek a zásilek
 • Ohodnocení tratí a zásilek aktuálním mezinárodním kódovým systémem
 • Prověření prostorové průchodnosti zásilky po stanovené cestě
 • Ruční měření a simulaci snižování přirážek
 • Simulaci vertikálního a horizontálního odsunu zásilky na speciálním voze
 • Animaci zásilky a překážky ve 3D zobrazení

Modul Mapa umožňuje

 • Podrobnou správu dat i infrastruktuře v grafice
 • Trasování cest v různých režimech
 • Zobrazení výluk a dalších omezení infrastruktury
 • Objednávání kapacity dopravní cesty

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.