ASO

Automatická sestava oběhů dopravních prostředků a jejich personálu

Produkt ASO je určen pro pracovníky sestavující oběhy a obraty dopravních prostředků, k zajištění efektivního využití vozidel na objednaných spojích, pro tvůrce personálních turnusů (vlakové obsluhy, řidičů apod.), pro manažery zodpovědné za sestavu jízdního řádu.        

 

 • Použitelnost pro jakýkoliv síťový dopravní systém
 • Pomoc při tvorbě efektivního jízdního řádu z pohledu dopravce
 • Zapracované matematicko-optimalizační metody
 • Usnadnění efektivního využití dopravních prostředků
 • Možnost výpočtu naturálních ukazatelů

Stavebnicový systém produktu

ASO1 – editor dopravní sítě a zdrojů dopravních prostředků (typ a druh, obsaditelnost, nosnost, výkon apod.)
ASO2 – editor dopravních prostředků na spojích (např. lokomotivy, vozy, personál na vlaku.)
ASO3 – editor oběhů lokomotiv
ASO4 – editor oběhů souprav
ASO5 – editor turnusů personálu ČD O 12 prohlížeč naturálních ukazatelů (místkm, vlkm…)
ASO6 – editor oběhů vlakového personálu
ASO7 – komunikace pro vstupy a výstupy
ASO-U – specifikace naturálních ukazatelů

Systém podporuje decentrální sestavu oběhových rozvrhů s možností spojení zpracovaných oběhů do jedné databáze.

Vstupy

 • Údaje o dopravní síti a číselníky
 • Údaje o dopravních prostředcích
 • Údaje o depech – garážích a pod. (zdrojích dopravních prostředků)
 • Jízdní řád spojů využívající tyto dopravní prostředky

Výstupy

 • Přehled nepokrytých spojů
 • Přehled vozidel nezařazených v oběhu
 • Přehled nasazení vozidel na spojích
 • Grafické znázornění oběhů dopravních prostředků
 • Turnusy obsluhujícího personálu
 • Přehled personálu nezařazených v turnusu
 • Výkonové ukazatele
 • Návrh smlouvy o dotacích na spoje

Funkce

ASO1 – umožní zadat údaje o depech dopravních prostředků (např. počty vozidel jednotlivých řad)
ASO2 – umožní zadat dopravní prostředky, které mají být na spoj nasazeny. Na přání je možné zapracovat i zadání tras, časů, jednotlivých spojů
ASO3 – umožní efektivně sestavovat oběhy dopravních prostředků. Je možno využít automatickou sestavu pomocí optimalizačních metod, případně ruční sestavu
ASO4 – umožní vytvoření oběhů celých souprav, včetně využití optimalizačních metod
ASO5 – umožní sestavovat směny a následně turnusy obsluhujícího personálu
ASO6 – umožní sestavovat oběhy vlakového personálu
ASO7 – zajišťuje komunikaci mezi moduly ASO a se souvisejícími aplikacemi návrhů JŘ
ASO-U – umožní zadat odkud a kam spoj jede, kde má zastavovat, v jakých časech má být spoj veden a dále získat přehledy výkonů v naturálních ukazatelích pro uživatelem požadovaný výběr (např. VÚSC, trať, linku, typ dopravního prostředku, řadu HV, soupravu…)

Možnosti rozšíření

Systém komplexního ekonomického posouzení navrženého jízdního řádu.

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.