CVA

Centrální vlečková agenda

Komplexní podpora činností ČD Cargo souvisejících s provozem vleček. Komplexní podpora činností ČD Cargo souvisejících s provozem manipulačních míst ČDC.           

 

Vzájemná odevzdávka vozů se zákazníkem, vyúčtování výkonů

 • Evidence vzájemné odevzdávky vozů mezi ČDC a zákazníkem na vlečce nebo na jiném manipulačním místě, evidence souvisejících výkonů ČDC a zákazníka
 • Vzájemné vyúčtování výkonů se zákazníkem podle platných tarifů nebo podle smluvně sjednaných výjimek v účtování
 • Automatické odesílání informací o přistavení a odsunu vozů pro IS ČDC (Cevis, Údiv)
 • Automatický export údajů o zaúčtovaných výkonech vozu pro kartotéku vozů

Smlouvy, pravidla pro účtování

 • Podpora práce se smlouvou, pro všechny typy smluv a rozvrh pravidelných obsluh, evidence všech smluv
 • Systém automatického informování všech zúčastněných (vedení ČDC, OPT, stanice) o změnách určených typů smluv  (nová smlouva, ukončení smlouvy, změna smlouvy)
 • Podpora práce nad identifikačními listy všech typů, uplatnění běžných a výjimečných pravidel pro účtování

Komunikace se zákazníkem

 • Automatický export všech sestav pro zákazníka souvisejících s uzávěrkou
 • Export dalších sestav požadovaných zákazníkem
 • Výměna datových souborů s info.systémem zákazníka: vzájemná odevzdávka vozů, uzávěrky

Podpora kontrolní a řídící činnosti

 • Podpora kontrolní činnosti OPT v pokladně vleček a v pokladně VNVK: –  speciální kontrolní panely pro práci OPT nad uzávěrkou obsluhy, pobyty vozů a poplatky
 • Sestavy pro řídící a kontrolní pracovníky na všech úrovních řízení: – vzájemná odevzdávka vozů, výkony, smlouvy, využití pravidelných obsluh, …

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.