Dispečerské systémy

Podpora operativního řízení

Informační systémy pro podporu operativního řízení pro železniční dopravce a manažery infrastruktury

 

Základní charakteristika

 • Komplexní podpora pro práci dispečinků dopravců a manažerů infrastruktury
 • Plné respektování procesů provozního řízení
 • Automatizované poskytování aktuálních informací o provozní situaci (poloha vlaku, objekty na vlacích, důvody zpoždění)
 • Komplexní monitoring v životním cyklu vlaku (kontrola náležitostí před odjezdem, při jízdě, prognóza vývoje dopravní situace
 • Komunikace dle požadavků TSI TAF/TAP a výměny dat dle standardů UIC

 

Klíčové funkce

 • Komplexní podpora operativních plánovacích procesů a vyhodnocení provozní situace
 • On-line monitoring provozu v různých typech zobrazení (tabulkové, mapové a grafikonové)
 • Operativní úpravy nasazení vozidel a personálu při vzniku provozních odchylek
 • Automatizované získávání a distribuce informací ostatním provozním informačním systémům
 • Vizualizace mimořádností a odchylek
 • Tvorba prognózy vývoje dopravní situace
 • Centrální evidence a sledování průběhu výluk

 

Přínosy

 • Komplexní podpora pro operativní rozhodování postavené na respektování procesů dispečinků
 • Vytvoření podmínek pro efektivní rozhodování a operativní řízení
 • Dostupnost real-time dat v požadované kvalitě na potřebných provozních pracovištích
 • Standardizace postupů při korekci provozních odchylek
 • Tvorba dat pro taktické i strategické rozhodování a pro provozní reporting
 • Snížení nákladů díky úspoře počtu pracovníků zabývajícími se operativním řízení

 

Marketingový produktový list ke stažení zde