EMAN

Editace, modelování a analýza v železniční nákladní dopravě

EMAN podporuje sestavu dlouhodobého a střednědobého plánu železničního nákladního dopravce. Využívá přehledné grafické prostředí a vestavěné optimalizační metody.

Charakteristika produktu

  EMAN umožňuje v grafickém prostředí vytváření různých variant technologie přepravy jednotlivých druhů zásilek až na manipulační místa na základě podrobných dat o dopravní síti. Výsledky a dopady editace vlakotvorby je možné ihned prohlížet, analyzovat a porovnávat s daty o proudech zásilek z archivu vozových proudů. Významným nástrojem jsou automaty na přiřazení relačních vlaků k relacím šikmé tabulky, obsluhovacích vlaků k svozu a rozvozu (směrování) a celá řada kontrol a testů. Systém obsahuje nástroje na definici přechodu vozů z vlaku na vlak v každém dopravním bodu včetně nástrojů na sestavení náplní vlaků. Výsledkem jsou komplexní podkladová data jízdního řádu a plánu vlakotvorby pro další systémy (operativní řízení, systém pro místenkování vozů na vlacích, jízdní řád nákladní dopravy, mezinárodní spoje, systém pro řízení práce vlakotvorné stanice apod.).

Základní funkce

 • Provozní a ekonomická analýza plánu nákladní dopravy, včetně jeho modelování
 • Editor vlakotvorby a spojů v nákladní dopravě
 • Provázání vlaků, vlakotvorby, proudů a dopravní sítě do jednoho celku
 • Snadná editace technologie přepravy
 • Přehledná orientace v grafu dopravní sítě
 • Jednoduchá definice geografických cest a kontrola parametrů
 • Hromadné plnění potřebných vlastností nákladních vlaků
 • Automatické přiřazení vlaků k relacím šikmé tabulky a svozu / rozvozu
 • Řada testů a kontrol provázanosti dat vlaků, vlakotvorby a sítě
 • Přechody vozů v jednotlivých stanicích
 • Přehledné zobrazení proudů vozů a výkonů stanic
 • Přehledné zobrazení plánu výluk na celé dopravní síti
 • Trend výkonů v jednotlivých dnech běžného týdne
 • Nastavení hranic geografických oblastí a výpočet jejich „účinnosti”
 • Přehledná tvorba výlukových opatření v nákladní dopravě
 • Rychlá analýza a jednoduché „ocenění“ vlakotvorby, porovnání variant

Aplikace umožňuje

 • V grafickém prostředí vytváření různých variant technologie přepravy jednotlivých druhů zásilek z každé stanice výchozí do každé stanice cílové na základě podrobných dat o dopravní síti. Výsledky práce a možné dopady lze ihned prohlížet
  a vyhodnocovat s daty o proudech zásilek z archivu vozových proudů
 • Základem pro systematickou práci nad návrhem vlakotvorby je přehledně provázaná celá řada údajů (bází dat) vztahujících se k technologii železniční dopravy a jejímu plánování, se snadnými a pohodlnými přechody mezi nástroji
 • Mohutným nástrojem jsou automaty na přiřazení relačních vlaků k relacím šikmé tabulky, obsluhovacím vlaků k definici svozu a rozvozu (směrování) a celá řada kontrol a testů. Systém obsahuje nástroje na definici přechodu vozů z vlaku na vlak v každém dopravním bodu i nástroje na sestavení náplní vlaků. Klíčový přínos představuje také systém kontroly konzistence dat v jednotlivých modulech i v globálním kontextu. Užitečné jsou také funkce pro řazení a filtry údajů v tabulkách podle hodnot, nebo exporty do tabulek formátu XLS
 • Výsledkem jsou komplexní data plánu železničního nákladního dopravce pro další systémy

Výhody či přínosy

 • Pro management dopravce
  možnost přesného sledování a vyhodnocování systému vlakotvorby v reálném čase v závislosti na kompletnosti dostupných informací, usnadnění identifikace slabých míst a následná možnost přijetí nápravných opatření, popř. optimalizace systému vlakotvorby, porovnání plánu s realitou

 • Pro zákazníky dopravce
  vazba na vyhledání spojení – přesné vyhledání spojení při přepravě zásilky z konkrétního odesílacího místa do místa určení, vč. identifikace spojů a doby přepravy

 • Pro plánování dopravy
  tvorba modelu systému vlakotvorby v síťovém prostředí, tvorba jednotlivých vlaků, přiřazení relací a skupin vozů na vlak, rezervace kapacity infrastruktury a objednávka vlakových tras přímo z EMAN, plánování vlakotvorby při omezení infrastruktury (výluky, mimořádnosti)

 • Pro zaměstnance dopravce
  přístup k aktuálním datům o vlakotvorbě (vlakotvorné pomůcky), vazba na turnusování hnacích vozidel, lokomotivních a vlakových čet (plánování kapacit), podklady pro tvorbu analýz (např. vozové proudy)

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.