ERIC

European Rail Information Centre – Centrum informací z železniční nákladní přepravy Evropy a Asie

 

Zajímají Vás informace o zboží, stanicích, vzdálenostech, a vozech nebo infrastruktuře?
Potřebujete nahlédnout do některého z předpisů nebo tarifů?
Chcete se zorientovat v cenách za přepravu a vytvořit cenovou nabídku?
Tisknete nákladní listy a chcete využívat výhody softwarové podpory?

 

ERIC představuje modulární, průběžně aktualizovanou databanku informací z železniční nákladní přepravy ve formě desktop aplikace. Aplikace tvoří jádro a více než 250 samostatně licencovatelných modulů, které poskytují informace o seznamech zboží, železničních stanicích, tarifních vzdálenostech a cenách, přepravních dokladech, dopravních předpisech a železniční infrastruktuře. Aktuální informace jsou poskytovány ze zpracovatelského centra v elektronické podobě, v různých formách, v závislosti na potřebách uživatelů a v několika jazykových verzích.

Základem elektronického systému informací je dobře fungující centrum pro sběr dat. Informace přicházejí z různých zdrojů železniční nákladní přepravy Evropy a části Asie. Původní podoba je zpracována do počítačového formátu, přeložena a zpřístupněna všem uživatelům v jediné aplikaci ERIC.

Systém je poskytován zákazníkům a uživatelům v následujících formách:

 • Lokální aplikace: pro PC s MS Windows;
 • Dynamické knihovny: DLL moduly pro začlenění do informačních systémů uživatelů;
 • Knihovna souvisejících dokumentů: v plném znění v elektronické podobě;
 • Webové služby: pro volání z aplikací uživatelů přes Internet.

Databanka je charakteristická:

 • multijazykovostí: v současné době je aplikace poskytována ve 4 jazycích – anglickém, německém, polském a českém;
 • modularitou: uživatelé si mohou vybrat moduly, které potřebují ke své práci a vytvořit si vlastní konfiguraci na míru;
 • průběžnou aktualizací: všechny informace v databance jsou pravidelně sledovány a v případě změn průběžně aktualizovány.

 

INFORMACE

 • Nomenklatura zboží NHM – seznam zboží v 21 jazycích ERIC_informace
 • Seznam nebezpečného zboží RID, tabulka A a B a jeho propojení s Přílohou II k SMGS (Seznam nebezpečného zboží pro železnice SNS A Pobaltí)
 • Seznamy stanic a tarifní vzdálenosti pro mezinárodní přepravu DIUM (29 států)
 • Seznamy stanic a tarifní vzdálenosti dopravců (16 dopravců)
 • Informace o technickém vybavení stanic (15 dopravců)
 • Informace o traťových třídách LOCA (dřívější předpis RIV II/3)
 • Informace o pohraničních stanicích ENEE (dřívější předpis LIF)
 • Informace o terminálech intermodální přepravy
 • Seznam zboží ETSNG – tarifní seznam zboží pro železnice SNS a Pobaltí
 • Seznamy stanic TR-4 – seznamy stanic včetně poznámek pro železnice SNS a Pobaltí
 • Katalogy železničních nákladních vozů dopravců a vlastníků vozů včetně vozů širokého rozchodu (20 katalogů) včetně modulu pro vyhledávání podle zadaných parametrů

INFRASTRUKTURA

 • Databáze technických parametrů železniční infrastruktury Evropy a Asie (cca 50000 traťových
  úseků) ERIC_infrastruktura
 • Informace o traťových úsecích (číslo trati, délka, trakční systém, počet kolejí, traťová třída, nápravový tlak, rozchod, atd.)
 • Geografické informace o poloze cca 43000 železničních stanic Evropy a Asie
 • Síťový graf železnic Evropy a Asie s možností vyhledávání optimální trasy podle zadaných omezujících podmínek
 • Kalkulace ceny za použití dopravní cesty pro 11 vlastníků infrastruktury
 • Zobrazení železniční infrastruktury v modulu železniční mapy RailMap
 • Zobrazení železničních koridorů v modulu železniční mapy (koridory AGTC, OSZD, TEN-T, RFC)
 • Výpočet kilometrických proběhů na základně železniční infrastruktury pro zadaný seznam poloh železničního vozu/hnacího vozidla

CENA ZA PŘEPRAVU ERIC_cena za prepravu

 • Tarifní výpočty podle tarifů dopravců včetně doplňujících poplatků (70 základních a svazových tarifů)
 • Modul pro zadávání a editaci vlastních ceníků
 • Kalkulace ceny podle vlastních ceníků nebo tarifů dopravců s možností zadávat slevy a/nebo přirážky
 • modul OPTIM – vyhledání nejlevnější přepraví trasy na základě vlastních a/nebo tarifních ceníků
 • Výpočet dovozného včetně směrování podle tarifu TP SNG (státy SNS a Pobaltí)
 • Výpočet tarifních vzdáleností (kilometrovníky dopravců, výpočty export/import/tranzit vzdáleností podle DIUM a TR-4)

KNIHOVNA

 • Vnitrostátní a svazové tarify (v platných jazycích, ve kterých byly zveřejněny) – textové znění tarifů v elektronické formě pro snadné vyhledávání v ustanoveních
 • Průvodci pro vyplňování nákladních listů CIM/CUV, CIM/SMGS
 • Předpis pro přepravu nebezpečného zboží RID v několika jazykových verzích
 • Výběr předpisů a legislativy – textové znění předpisů a zákonů, které se týkají železniční nákladní přepravy

RailMap             

 • Zobrazení polohy vybrané železniční stanice ERIC_RailMap_EN
 • Zobrazení polohy pohraničních stanic
 • Zobrazení železniční infrastruktury s vyznačením druhu trakce a počtu kolejí
 • Zobrazení vybraného železničního koridoru (AGTC, OSZD, RFC, TEN-T)
 • Kontextové menu s funkcemi zobrazení nejbližších železničních stanic, informace o nejbližší stanici, informace o nejbližším traťovém úseku
 • Práce s uživatelskými značkami (vložení a editace značky, výběr ikony značky, doplnění linku ke značce)
 • Možnost selektivního zobrazení/skrytí vybrané vrstvy mapy (silnice, řeky, města, železnice, apod.)
 • Dovozné rozdělené po státech v příslušné měně včetně DPH (pokud je povinná)
 • Možnost zobrazení přepravní trasy z tarifních modulů a z modulu železniční infrastruktury