EVAL

Informační systém železničního dopravce

Aplikace EVAL je určena pro dopravce a speditéry, kteří organizují vlakovou přepravu. Nespornou výhodou je, že veškerá data o vozech, lokomotivách a personálu jsou kdykoli dostupná v jedné aplikaci, což umožňuje efektivní plánování vlaků, včetně vystavení potřebné vlakové dokumentace.           

 

V čem vám EVAL pomůže

 • Umožňuje jednoduše plánovat, sledovat a okamžitě i průběžně vyhodnocovat všechny výkony spojené s provozem vlaků, lokomotiv a vozů nebo činností personálu v železniční síti i na vlečkách
 • Udržuje dokonalý přehled o zakázce – od přijetí zakázky, přes naplánování přepravy, její objednání a realizaci, až po zpracování podkladů pro fakturaci a rozúčtování nákladů
 • Umí automaticky předávat data do fakturačního programu nebo podle ceníků a informací z provozu přímo vystavit podklad k fakturaci
 • Umožňuje evidenci a plánování oprav, údržby a revizí lokomotiv, strojů, případně dalších zařízení

Klíčové funkce

Hlavní hodnotou řešení od OLTIS Group je jeho komplexnost, provázanost jednotlivých aplikací a možnost přizpůsobení vašim konkrétním potřebám. Aplikace EVAL představuje efektivní nástroj umožňující:

 • Sledovat polohu vozů, lokomotiv a strojů pomocí systému GPS (pokud jsou jím vybaveny)
 • Zobrazit a sledovat polohu vozů, lokomotiv a strojů v digitální mapě
 • Vést evidenci výkonů personálu a lokomotiv (včetně stavů měřidel, např. PHM, oleje, km, motohodiny, kWh)
 • Upozornit na lokomotivy nebo zařízení s blížícím se nebo prošlým termínem revize a zakázat jejich používání
 • Evidovat všechna technická zařízení na lokomotivách a vozech jako samostatné díly, i s jejich historií umístění a oprav /02
 • Možnost přikládání revizí a zpráv v elektronické podobě
 • Vystavit vlakovou dokumentaci
 • Anylyzovat pořízená data díky zpracovaným výstupním sestavám
 • Komunikace přes datové rozhraní se systémy MI České republiky (KADR, COMPOST, ISOŘ), MI Slovenské republiky (PIS), MI Maďarska (KAPELLA, PASSZ)

Hlavní hodnotou řešení od OLTIS Group je jeho komplexnost, provázanost jednotlivých aplikací a možnost přizpůsobení vašim konkrétním potřebám. Aplikace EVAL představuje efektivní nástroj umožňující:

Marketingový produktový list ke stažení zde.