ISOŘ CDS

Centrální dispečerský systém

ISOŘ CDS představuje klíčový  centrální informační systém  pro manažera železniční  infrastruktury. Okruhy jeho funkcí lze  přizpůsobit předpisům a zvyklostem konkrétní organizace.

Základní výhody

 • Přímá informační podpora pro centrální dispečerská a jiná   připojená pracoviště
 • Komplexní pokrytí životních cyklů vlaků i dílčích objektů
 • Soustředění všech aktuálních dat o průběhu dopravy do centrálního dispečinku
 • Automatizované poskytování aktuálních informací externím   uživatelům a systémům, např. informace dopravci o aktuální

  poloze a stavu jeho vlaku

 • Speciální klientská aplikace pro potřeby sledování    vlastních vlaků dopravců a vozů na nich nad rozšířenou    datovou základnou

Zajišťujeme také provozování systému i serverů formou  outsourcingu.

Klíčové funkce

ISOŘ CDS je otevřený systém a může být kdykoli doplněn o nové  funkce i rozhraní na další systémy.
Zde uvádíme jen některé z těch, které jsou v něm standardně integrovány:

 • Grafické zobrazení aktuální situace i prognózy vývoje dopravní  situace – splněný grafikon vlakové dopravy
 • Automatický sběr a import dat z místní úrovně (Dopravní  kancelář)
 • Filtrování zobrazeného traťového úseku i množiny vlaků
 • Centrální databáze veškerých dat s průběžným online  zálohováním
 • Centrální evidence průběhu plánovaných     a nepředpokládaných výluk

Podstatnou vlastností je zejména provázanost ISOŘ CDS  s ostatními aplikacemi OLTIS Group a dalšími externími  informačními systémy, které dohromady tvoří jeden ucelený   funkční systém.

Nejdůležitější přínosy

 • Odpadá těžkopádná a potenciálně chybová telefonická  komunikace
 • Eliminuje duplicitní pořizování dat, a tím i riziko zavlečení  chyb
 • Jakmile jsou data v systému, jsou okamžitě dostupná i na  všech ostatních pracovištích podle definovaných oprávnění
 • Okamžitá dostupnost dat umožňuje rychlé a kvalifikované  rozhodování a zvyšuje tak přesnost, bezpečnost a plynulost   dopravy
 • Poskytuje rozsáhlé statistické výstupy pro lepší operativní,  taktické i strategické rozhodování
 • Přináší úsporu nákladů, a to mimo jiné díky snížení počtu  pracovníků dispečerského aparátu

ISOŘ CDS představuje klíčový  centrální informační systém  pro manažera železniční  infrastruktury. Okruhy jeho funkcí lze  přizpůsobit předpisům a zvyklostem  konkrétní organizace.  01/ Základní panel – hlavní tah se zobrazením výlukové činnosti  02/ Detailní informace o vlaku

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.