ISOŘ ŘVD

Řízení vlakové dopravy

 

Podpora práce dispečerského řízení železnice (operátora dráhy, dopravce). Vedení směnového plánu, hospodaření s hnacími vozidly a strojvedoucími, distribuce operativních plánů.

 

Nejvýznamnější funkce

 • Automatické plánování jízd vlaků včetně odchylek pro den jízdy
 • Automatické plánování nasazení hnacích vozidel a strojvedoucích na výkony
 • Upozornění systému na potřebný zásah dispečera
 • Sběr dat o jízdě vlaku a dalších událostí v železniční stanici, propojení na plánování k jednoduššímu pořizování dat a kontrole očekávané a skutečné realizace
 • Automatická distribuce plánů a předhlášek poloh vlaků, hnacích vozidel a strojvedoucích na okolní systémy
 • Dotazovací rozhraní plánů a sledované skutečnosti na pracoviště připojená k systému (vnitřní i externí)
 • Konfigurovatelnost klientské aplikace pro konkrétní použití na pracovišti
 • APORT – aplikace portálu dráhy
 • APS – automatizované pracoviště strojmistra
 • CDS – centrální dispečerský systém
 • CEVIS – centrální vozový informační systém
 • COMPOST – systém evidování složení vlaku
 • CSV – centrální systém výluk DD – dopravní deník
 • EDO – evidence docházky (vlakové čety)
 • EVAL – aplikace dopravce pro vlakovou dopravu
 • GTN – graficko technologická nadstavba nad zabezpečovacím zařízením
 • KADR – systém přidělování kapacity dráhy
 • SENA – systém sestava nákresného jízdního řádu
 • ÚDIV – ústřední dirigování vozů
 • VLASTA – systém vlakotvorné stanice (náhrada MIS)
 • WIC – webová aplikace terminálu CEVIS

 

 • Communic – komunikační brána aplikace
 • ISOŘ Communic
 • Web modul – webová aplikace dotazovacího modulu
 • IS server – řízení komunikací ŘVD
 • Service – aplikační a databázový server ŘVD pro zpracování importů jízdních řádů, dat sítě a číselníků
 • Hlavní databáze – aplikační a databázový server ŘVD (prioritně zpracování vstupů)
 • Vedlejší databáze – aplikační a databázový server ŘVD (prioritně zpracování dotazů)
 • Klienti ŘVD – klientská aplikace ŘVD

 

Přínosy produktu

 • Redukce počtu dispečerů, zrušení funkčních postů operátor na dispečerských aparátech a některých uzlových stanicích vlivem automatizace a datovým propojením
 • Zvýšení kontrolní účinnosti při současném snížení počtu zaměstnanců na úseku rozbory a příprava
 • Zrušení telefonických předávání směnových plánů, nasazení hnacích vozidel a strojvedoucích mezi obvody dispečerů a dispečerskými oblastmi, omezení předávání stanicím a lokomotivním depům nahrazené datovými výstupy
 • Automatické propojení směnových plánů na realizační fázi, výpočet kilometrických proběhů hnacích vozidel, upozornění na potřebu změny hnacího vozidla, strojvedoucího, postrku na vlaku
 • Automatické určení hnacích vozidel a strojvedoucích na vlakové výkony podle oběhu, turnusu
 • Snížení informačních nároků na dispečera zpřístupněním dat okolním aplikacím a naopak
 • Nahrazení archivace dokumentů za datovou, on-li přístup k vyhledávání v nich

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.