RailMap

ŽELEZNIČNÍ MAPA EVROPY a ASIE

 • Geografické údaje o železničních stanicích a železniční infrastruktuře s možností zobrazení uživatelských značek

ŽELEZNIČNÍ VLASTNOSTI

 • Zvýrazněná železniční síť
 • 42 000 železničních stanic
 • 40 evropských zemí, státy bývalého SNS a Pobaltí, Mongolsko, Čína, Korea
 • Informace o stanicích
 • Evropské železniční koridory
 • Technické parametry infrastruktury

VLASTNOSTI MAPY

 • Kompletní digitální zeměpisná mapa s možností selektivního zobrazení/skrytí jednotlivých vrstev
 • Pokryta celá Evropa a Asie
 • Aplikace Desktop nebo Internet
 • Uživatelské značky, export, import
 • Silniční routing
 • Průběžná aktualizace mapy a dat

SYSTÉMOVÉ VLASTNOSTI

 • Desktopová aplikace ERIC
 • RailMap webové služby
 • RailMap komponenty (DLL moduly)

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O PRODUKTU NALEZNETE zde.