RailMap

Železniční vlastnosti RailMap

Železniční vlastnosti:

 • Přesné zeměpisné souřadnice všech 42 000 železničních stanic zemí Evropy (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Francie, Belgie Nizozemí, Lucembursko, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie, Irsko, Bulharsko, Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Albánie, Řecko, Turecko, Rusko-evropská část včetně Kaliningradské oblasti, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie) a Asie (Rusko-asijská část, Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Turkmenistán, Tádžikistán, Mongolsko, Čína a obě korejské republiky)
 • Informace o železničních stanicích podle mezinárodních číselníků DIUM a TR-4
 • Zvýrazněná železniční síť

railmap_railway_features

railmap_border_stations

Železniční funkce:

 • Zobrazení polohy železniční stanice vybrané ze seznamu stanic zadáním čísla nebo názvu
 • Zobrazení nejbližších železničních stanic ke konkrétnímu bodu zadanému na mapě
 • Vyhledání a zobrazení pohraničních přechodových stanic pro zadaný stát
 • Zobrazení všech pohraničních stanic pro nastavený výřez mapy
 • Zobrazení podrobných informací o železniční stanici označené na mapě
 • Zobrazení přepravní trasy pomocí železniční infrastruktury (schematicky nebo podrobně)

railmap_railway_route

 

Železniční infrastruktura:

 • Základní zobrazení železniční sítě pro zadaný výřez mapy
 • Podrobné zobrazení železniční infrastruktury s vyznačením druhu trakce a počtu kolejí
 • Zobrazení železničních koridorů včetně jejich parametrů (AGTC, TEN-T, RNE, RFC, OSŽD)
 • Zobrazení technických parametrů traťových úseků vlastníků infrastruktury, kteří vydávají Prohlášení o dráze (Network Statement)

railmap_infrastructure

 

 

Všeobecné vlastnosti RailMap

Vlastnosti mapy:

 • Vysoce kvalitní všeobecná mapa Evropy a Asie
 • Podrobné zobrazení (měřítko až do 1:20.000)
 • Zeměpisné informace v samostatných vrstvách: železnice, silnice, vodstvo, horstvo, zalesnění, města, aglomerace, státní/regionální hranice.

railmap_Europe_minus2_0

Používání mapy:

 • Nástroje pro práci s mapou: zvětšování, zmenšování, posun mapy atd.
 • Nastavení libovolného měřítka
 • Možnost zapnout nebo vypnout jednotlivé zeměpisné vrstvy
 • Průběžné zobrazení zeměpisných souřadnic aktuální polohy kurzoru myši v mapě v různých souřadnicových systémech
 • Uložení mapy do souboru (BMP, JPG, GIF)
 • Tisk mapy zobrazené v aktuálním okně
 • Uživatelsky nastavitelné limitní měřítko pro zobrazení železniční vrstvy

railmap_Europe_plus2

 

Přidané funkce a uživatelské prostředí:

 • Jazyky prostředí aplikace: angličtina, němčina, čeština a polština
 • Uložení a obnovení standardního nastavení (měřítko a výřez)
 • Místní nabídka a strukturované hlavní menu funkcí
 • Horké klávesy pro většinu funkcí
 • Uložení a zobrazení oblíbených míst

Všeobecné funkce RailMap:

 • Vyhledání a zobrazení zeměpisných bodů (sídel)
 • Oblíbené: možnost uložení uživatelských značek pro opakované použití
 • Zobrazení souřadnice/bodu na mapě zadaného v různých souřadnicových systémech
 • Silniční routing: nalezení optimální, nejrychlejší nebo nejkratší trasy po silnici

railmap_route

 

Uživatelské značky v mapě:

 • Zobrazení objektů na železniční síti: vlaky, vozy, lokomotivy apod.
 • Definice uživatelských značek (železniční vůz, silniční vozidlo, zásilka, kontejner, železniční bod, logistické místo, vlastní uživatelské značky – pobočky firmy, zákazníci, partneři, nakládací místa, sklady, apod.)
 • Možnost importovat vlastní obrázky do seznamu značek a jejich zobrazení na mapě
 • Jednoduchá práce se seznamem zobrazených značek
 • Možnost filtrovat značky podle kategorie, typu nebo ikony
 • Možnost editovat parametry značek
 • Nové druhy značek pro zobrazení pohybujících se objektů, včetně jejich směru pohybu (azimut)
 • Export a import značek (podpora vzájemné výměny datových souborů)

railmap_find-settlementrailmap_menurailmap_hot-keys

Různé produkty RailMap:

 • Samostatný modul desktop aplikace ERIC
 • Samostatný modul webové aplikace FRED
 • Programové procedury, které mohou být začleněny do jiných produktů jiných firem; mohou se stát součástí specializovaných informačních systémů a železničních elektronických databank (DLL moduly)
 • Datové soubory se základní informací o železniční dopravě, použitelné v jiných specializovaných produktech jiných firem (soubory XML, CSV, XLS…)
 • Webové služby pro integraci do informačních systémů uživatele