ÚDIV

Komplexní podpora řídících a prováděcích procesů ČD Cargo nad vlastními vozy ČDC. Komplexní podpora činností ČD Cargo nad vozy poskytnutými zahraničními železničními podniky. Sledování všech vozů přepravovaných dopravcem ČD Cargo.           

 

Podpora hospodaření s vozy

 • Komplexní podpora práce vozového dispečera, staničního disponenta a pánevního dispečera s vozem, se soupravou vozů a s objednávkou vozu
 • Automatická optimalizace vyrovnávky vozů podle určených kritérií:
  – maximální pokrytí objednávek
  – minimalizace nákladů na přepravu prázdného vozu

 • „Systém včasného varování“, což znamená soustavu upozornění na stav nebo jízdu vozu neodpovídající plánu
  (vyřazení vozu z provozu, zpoždění vozu, směrování vozu v rozporu s pokyny dispečera, …)

 • Podpora práce dopravce s vlastním vozem v zahraničí a u externího dopravce na základě dispozic dopravce
 • Podpora práce dopravce s vlastními vozy poskytnutými zasílateli podle dispozice zasílatele (vnitřního nebo externího)

Podpora práce s vozem „poskytnutým zahraničním dopravcům“

 • Podpora práce s dispozicí zahraničního dopravce, podpora práce s vozem podle zahraniční dispozice
 • Podpora práce s dvoustrannou smlouvou se zahraničním dopravcem
 • Kontrola použití „smluvního“ zahraničního vozu na vyrovnávku podle dvoustranné smlouvy, včetně možnosti automatické vyrovnávky
 • Funkce pro automatický návrat vozu smluvního dopravce, nesmluvního dopravce sousedního a nesousedního, podpora výjimek v automatickém návratu vozu smluvního dopravce a nesmluvního sousedního dopravce
 • „Systém včasného varování”: soustava upozornění na stav nebo jízdu vozu neodpovídající plánu (vyřazení vozu z provozu, zpoždění vozu, směrování vozu v rozporu s dispozicí zahraniční železnice nebo pokyny dispečera pro zahraniční vozy)

Sledování vozu „neposkytnutého dopravcem“

 • Sledování aktuálního běhu vozu neposkytnutého dopravcem na síti
 • Automatické vedení komplexní dokumentace o pobytu a jízdě každého vozu

Podpora řídící a kontrolní činnosti

 • Soustava sestav komplexně vyhodnocujících hospodaření s vozem dopravce a pokrývání objednávek
 • Soustava kontrolních sestav podporujících řídící a kontrolní činnost na všech úrovních řízení

Komunikace se zákazníkem

 • Výměna datových souborů s informačním systémem zákazníka (objednávky vozů, vzájemná odevzdávka vozů)
 • Systém automatického odesílání zpráv o objednávkách vozů a jejich pokrytí
 • Pravidelné automatické odesílání sestav zákazníkovi o stavu pokrytí jeho objednávek
 • Možnost pořizování objednávek prostřednictvím webového rozhraní

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.