IS KATALOG

Informační systém Katalog vozidel

IS Katalog vozidel slouží pro evidenci technických informací o hnacích vozidlech, strojích a železničních vozech odpovídajících standardům TAF-TSI.

  

Základní charakteristika

 • Webová platforma
 • Modulární architektura
 • Otevřenost pro další rozšiřování o programové moduly firmy OLTIS Group
 • Nový systém vyvíjený od počátku dle požadavků norem TAF-TSI
 • Přístup přes mobilní zařízení

Klíčové funkce

 • Evidence všech dostupných informací o hnacích vozidlech, strojích a železničních vozech v držení (najatých, vlastních)
 • Samostatná evidence oddělitelných zařízení
 • Hlídání termínů revizí, tlakových zkoušek, apod. jak samotných vozidel, tak i oddělitelných zařízení těchto vozidel
 • Evidence historie nasazení oddělitelných zařízení (např. dvojkolí)
 • Průběžné evidování nahlášených závad na vozidlech
 • Informace o veškerých servisních zásazích na vozech
 • Přehled o skutečných nákladech za danou opravu (cena za práci, cena náhradních dílů)
 • Export výstupních sestav do formátů *.HTML, *.XML, *.PDF, *.XLS apod.
 • Možnost propojení na ekonomický systém
 • Evidence nájemních a pronájemních smluv
 • Sledování poloh vozidel – propojení na systémy sledování GPS, systémy dopravců a manažerů infrastruktury

Hlavní přínosy

Majitelům, příp. držitelům hnacích vozidel, strojů a železničních vozů umožňuje racionalizaci práce s těmito vozidly, zajišťuje evidenci informací o vozidlech, plánování oprav a údržby, práci se smlouvami, sledování polohy, sledování nákladů a výnosů. Implementací IS Katalog vozidel splníte závazné legislativní požadavky na implementaci norem TAF-TSI týkající se držitelů železničních vozidel.

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.