DISOD

Informační systém pro podporu operativního řízení pro železniční osobní dopravce

 

Základní charakteristika

 • Komplexní podpora pro práci dispečingu železničního osobního dopravce.
 • Poskytování přehledu o aktuální provozní situaci, informací o jízdě vlaků a objektech na vlacích.
 • Komplexní monitoring v oblasti životního cyklu vlaků osobní dopravy – kontrola náležitostí před odjezdem, při jízdě, prognóza dopravní situace.
 • Komunikace se systémy IM dle požadavků TSI TAP a výměny dat dle standardů UIC.

 

Klíčové funkce

 • Komplexní podpora operativních plánovacích procesů, včetně kontroly dostupnosti objektů v základním a operativním plánu
 • On-line monitoring provozní situace a vizualizace odchylek v tabulkovém, mapovém a grafikonovém zobrazení
 • Operativní úpravy nasazení vozidel a personálu při vzniku provozních odchylek
 • Prognózování dalšího dopravního vývoje
 • Automatizovaná distribuce informací do ostatních provozních informačních systémů
 • Tvorba přehledů pro provozní vyhodnocení vč. vyhodnocení plnění provozní kvality, archivace dat
 • Standardizovaná datová komunikace mezi dopravci, manažerem infrastruktury příp. dispečinky koordinátorů IDS

 

Hlavní přínosy

 • Komplexní podpora pro operativní rozhodování postavené na respektování procesů dispečinků železničního osobního dopravce
 • Zkvalitnění uživatelského prostředí a intuitivního ovládání
 • Sdružení aktuálních provozních informací do jednoho systému umožňující rychlé a kvalifikované rozhodování
 • Efektivní řízení zdrojů dopravce
 • Standardizace postupů při korekci provozních odchylek
 • Snížení počtu pracovníků zabývajícími se operativním řízením vedoucí k úspoře nákladů
 • Automatizované zpracování provozních hlášení včetně vyhodnocení kvality

 

Marketingový produktový list ke stažení zde