KASO

Podpora tvorby ročního plánu GVD a jeho změn

Informační systém zajišťuje komplexní podporu železničnímu osobnímu dopravci v oblasti plánování dopravních procesů od přípravy
a sestavy ročního jízdního řádu přes tvorbu oběhů vozidel až po tvorbu turnusů personálu.

 

Základní charakteristika

• Komplexní podpora činností osobního dopravce souvisejících s tvorbou provozního ročního plánu GVD
• Komunikace s ostatními informačními systémy dopravce a systémy manažera infrastruktury dle standardů TSI TAP
• Grafické zobrazení výstupů

Klíčové funkce

• Podpora při tvorbě tras vlaků pro plánovaný provozní jízdní řád
• Podpora při tvorbě oběhů hnacích vozidel a souprav vozů
• Tvorba podkladů pro interní rozdělení výkonů vozidel a výkonů personálu mezi jednotlivé provozní jednotky dopravce
• Podpora při sestavování směn a turnusů obsluhujícího personálu
• Nástroje pro tvorbu řazení vozů na vlaku
• Vizualizace navržených turnusů a oběhů v požadovaném zobrazení
• Automatizovaná distribuce informací ostatním informačním systémům dle standardů TSI TAP
• Automatizovaná aktualizace dat o síti s manažerem infrastruktury
• Synchronizace ostatních číselníků a registrů používaných mezi dopravcem a manažerem infrastruktury
• Výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti
• Možnost práce v režimech on-line I off-line
• Tvorba kontrolních reportů (nepokryté spoje, nezařazená vozidla apod.)

Hlavní přínosy systému:

• Příjemné uživatelské prostředí a intuitivní ovládání
• Provázanost s dalšími systémy dopravce a manažera infrastruktury
• Integrace nástrojů pro plánování provozních výkonů do jednoho systému, umožňující přehledné a efektivní plánování
• Standardizace datové komunikace mezi dopravcem a manažerem infrastruktury

      

MARKETINGOVÝ PRODUKTOVÝ LIST KE STAŽENÍ ZDE.