MODANO

Modelování dopravní nabídky

Uživatelsky příjemné vedení agendy Modelování dopravní nabídky, určené pro železniční osobní dopravce.

 

Základní charakteristika

• Komplexní podpora pro tvorbu plánů dopravce na období delší, než jeden rok
• Vytváření podkladů pro zpracování nabídky dopravce vůči objednateli dopravních výkonů
• Tvorba dopravních variant a scénářů (dopravní modelování)
• Tvorba potřebných sestav a exportů pro IM
• Komunikace se systémy IM dle pravidel TAP TSI

Přehled základních funkcionalit

• Tvorba a editace variant tras vlaků, možnost časového posunu jednotlivých spojů
• Vyhodnocení jednotlivých variant umožňující modelování optimální varianty dopravního plánu
• Možnost ručního modelování dopravní sítě, zobrazení linek vlaků na síti
• Hromadná editace parametrů u celé taktové skupiny vlaků prostřednictvím jednoho vlaku ve skupině
• Zobrazení vlaků/spojů na vybrané trati ve formě interaktivního grafikonového zobrazení
• Výpočet výkonových (naturálních) ukazatelů
• Tvorba sestav
– pro tisk knižního a nákresného jízdního řádu
– statistické ukazatele (analýzy výkonů)
– analýzy jízdního řádu
– list potřeby vozidel a další výstupy

Možnost rozšířených funkcionalit:

• Kontrola konfliktů při tvorbě tras vlaků
• Kalkulace teoretické energetické náročnosti
• Možnost zadání čekacích dob mezi vlaky, skupinami vlaků nebo mezi linkami ve stanicích

Hlavní přínosy sytému:

• Standardizace a optimalizace procesu modelování dopravní nabídky
• Tvorba požadovaných sestav a exportů dle povinností dopravce
• Tvorba plánů a plánování kapacit dopravce na následující období v horizontu deseti let
• Tvorba podkladů pro dopravní úřady a finanční instituce při plánování výkonů dopravce
• Výrazné zkvalitnění práce (snížení chybovosti, automatizace a standardizace procesu, atd.)
• Zajištění výměny dat s ostatními IS a pro následné využití (např. při tvorbě ročního plánu dopravy)

      

MARKETINGOVÝ PRODUKTOVÝ LIST KE STAŽENÍ ZDE.