EDO/EVYDO

Sledování výkonů personálu

Informační systém pro plánování a vyhodnocování docházky všech variant na základě zákoníku práce i interních podnikových směrnic se zpracováním mzdy i v SAP HR a plánování.

 

Základní funkce

 • Správa osobních dat potřebných pro komandujícího
 • Zadávání nepracovních stavů
 • Plánování docházky
 • Obsazování výkonů
 • Editace mimořádných výkonů
 • Podpora pro plánování fondu pracovní doby za vyrovnávací období podle pravidel zákoníku práce a kolektivní smlouvy ČD  a.s.
 • Hodnocení výkonů – doplnění skutečnosti k plánovanému výkonu
 • Uzávěrka docházky pro zaměstnance
 • Zpracování výstupu pro mzdy  (i pro SAP HR)
 • Zpracování přehledů o výkonech pro SAP CO

Účel a charakteristika

Plánování a hodnocení práce zaměstnanců ČD a.s.  Pro všechny typy docházky:

 • Nejjednodušší –  zaměstnanci pracující v denních směnách
 • Turnusoví zaměstnanci s pravidelným střídáním denních a nočních směn
 • Turnusoví zaměstnanci v nepřetržitém provozu s dělenými a přerušovanými směnami (osobní pokladní)
 • Vlakové čety
 • Dohody o pracovní činnosti

Pro plánování směn jsou k dispozici 3 typy zpracování plánu:

 • Přiřazení konkrétní směny zaměstnanci – edituje se: období od – do, druh směny a perioda nástupů
 • Plánování periodického turnusu počet zaměstnanců je stejný jako počet turnusových dnů
 • Plánování turnusu podle vzoru

Vazba na další IS

 • Vstup kmenových dat zaměstnanců ze mzdové agendy
 • Vstup dat o turnusech vlakových čet z ASO
 • Export dat o personálním obsazení vlaků pro IS PARIS
 • Výstup dat docházky pro mzdovou agendu (i pro SAP HR)
 • Výstup dat docházky pro agendu SAP CO
 • Výstup dat ADPV

Pro zpracování výkonů a docházky jsou ke každému objektu sledovány ekonomické atributy:

 • Výkonové číslo
 • Zakázka
 • Nákladové středisko

 

Marketingový produktový list ke stažení zde.