Facebook Twotter LinkedIn

„Železniční přeprava z polské, české i slovenské perspektivy a Intermodální fórum – aktuální stav a budoucnost dopravy spojující železniční, námořní a automobilovou přepravu. Pohled na přepravu z pohledu námořních a vnitrozemských terminálů a technická, řídící, informatická a řídící řešení pro komplikované dodávkové řetězce, propojující téměř všechny druhy přepravy.“

To je problematika, které se věnoval již 11. ročník letošní konference „Systemy kolejowe / Forum Intermodalne”, která se uskutečnila v polské Wisłe od 2. do 4. března 2022.
Tato konference, pořádaná OLTIS Polska ve spolupráci se společností První signální a tradičními spoluorganizátory Fundacja ProKolej a IntermodalNews, je trvale zapsaná v kalendáři odborných setkání TSL a setkání specialistů z oboru železniční přepravy, logistiky Polska, Čech a Slovenska.

Po oficiálním zahájení byla plenární část konference zahájena přednesením zprávy „Železnice pro klima – klima pro železnici”, přednesené dr. Jakubem Majewskim, předsedou Fundacji ProKolej. Následně se uskutečnila rozprava „Přeprava v epoše Green Deal – šance a ohrožení – nebezpečí”, kterou moderoval pan Marek Tarczyński, předseda Polské přepravní a logistické komory – Izby Transportu i Logistyki.

Následně bylo jednání rozděleno na část železniční přepravy XI. konference Systemy kolejowe, během které byly projednány infrastrukturální výzvy, které jsou před železniční a intermodální dopravou a II. Intermodální fórum. Toto jednání se soustředilo na domácí – tuzemské a evropské nástroje a problémy intermodální přepravy.  

Další den byly v bloku železniční dopravy předneseny úkoly související s financováním a konkurenceschopností železniční dopravy. V intermodálním bloku bylo jednáno o námořních přístavech, jako klíčových intermodálních článcích logistických řetězců. V této části se konference soustředila na praktické aspekty inovace a investic v železniční dopravě a na bezpečnost a odolnost železničních systémů. Během debat v intermodální části byly široce projednány geopolitické a tržní podmínky dodávkových řetězců, což mělo obzvlášť aktuální význam, protože se konference uskutečnila na počátku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. V další diskusi byla přiblížena tématika inovací a digitalizace v kontextu konkurenceschopnosti vyvážené přepravy zboží. Konference byla zakončena diskusí z názvem: „Balíček mobility, omezení z důvodů životního prostředí, geopolitiky – výzvy pro obor TSL”.

Jako každý rok byla část prostředků získaných z konferenčních poplatků předána Sdružení SOS dětské vesničky v Polsku – „Sindbad”, Rodinný dům přechodného pobytu v Ustroni a na podporu dětí přicházejících z Ukrajiny. Část peněz byla nasměrována na rehabilitaci Terezky, děvčátka trpícího mozkovou obrnou a Helenky s velice vzácnou genetickou nemocí DDX3X syndrom – Downovým syndromem.

Letošní ročník konference „Systemy kolejowe / Forum Intermodalne“ hodnotíme jako velice úspěšný a začínáme připravovat další pokračování.

Pro získání více informací Vás zveme k návštěvě naší konferenční internetové stránky.

Organizátoři konference SK|FI 22.