Portfolio

Informační systémy pro

Manažer železniční infrastruktury

 • Prodej kapacity dráhy a objednávání tras vlaků
 • Dispečerské řízení dopravy
 • Elektronický dopravní deník
 • Evidence a příprava trasy pro dopravu mimořádných zásilek

 

železniční dopravce

Nákladní doprava

 • Optimalizované plánování vlakotvorných procesů
 • Dispečerské řízení dopravy
 • Dispečerské řízení oběhu nákladních vozů
 • Centrum aktuálních informací o evropské železnici
 • Systém inteligentního monitoringu železničních nákladních vozů
 • Digitální železniční mapa Evropy a Asie

 

Osobní doprava

 • Automatizované plánování oběhů hnacích vozidel a personálu
 • Audio-vizuální informační systém ve stanicích
 • Integrované elektronické jízdní řády
 • Bezkontaktní čipová karta se širokým spektrem aplikací
 • Prodej a rezervace vnitro a mezinárodních jízdních dokladů

 

Logistiku a spedici

Komplexní systémy pro logistiku a spedici

DOPRAVA – silniční, železniční, průmysl

SPEDICE – silniční, železniční, námořní, letecká

SKLADY, KONTEJNEROVÉ TERMINÁLY

 • Informační systém pro železniční speditéry a dopravce
 • Informační systém pro plánování a řízení dopravy a logistiky
 • Informační systém pro nákladní i osobní silniční dopravce
 • Systém pro sběrnou službu, silniční, leteckou a námořní spedici
 • Řízení a správa logistických, výrobních nebo obchodních skladů
 • Nástavby – webové portály, mobilní technologie, datové sklady
 • Úspěšné realizace u národních dopravců