LinkedIn
OLTIS Slovakia s.r.o.
Bratislava (sídlo společnosti)
Bratislava (sídlo společnosti)

Bankovní spojení EUR
ČSOB a.s., Bratislava
Číslo účtu EUR: 4020399045/7500
IBAN: SK25 7500 0000 0040 2039 9045
Swift kód: CEKOSKBX