LinkedIn

Společnost OLTIS Group poskytuje komplexní řešení pro malé a velké železniční osobní dopravce, kteří potřebují efektivně vykonávat svoje činnosti v jednotlivých oblastech plánování výkonů a provozního řízení.

Systémy od společnosti OLTIS Group podporují procesy modelování dlouhodobé nabídky, tvorbu ročních i krátkodobých jízdních řádů, optimální využívání svých zdrojů a jejich přiřazení a nasazení na dopravní výkony, včetně sledování jízd vlaků a řízených objektů (lokomotivy, soupravy, vlakový personál) v reálném čase. Systémy současně poskytují pro uživatele potřebné vizualizace aktuální a očekávané dopravní situace v požadovaných grafických zobrazeních, a zajišťují tak podporu při činnostech souvisejících s korekcí vznikajících provozních odchylek.

Součástí a předností konsolidovaného řešení je vzájemná datová provázanost, vyřešená datová komunikace s IS manažerů infrastruktury (dle TSI TAP) a s ostatními partnery v jednotlivých procesech a činnostech provozního plánování a řízení.

Přehled řešené agendy
Modelování variant tras vlaků
Modelování tras vlaků a variant jízdních řádů.
Podpora tvorby jízdních řádů
Plánování pravidelných a krátkodobých jízdních řádů dopravce, včetně pokrytí procesu tvorby žádostí o pravidelnou nebo ad-hoc trasu.
Plánování změnových požadavků
Úprava plánů a tvorba opatření z důvodů výluk a jiných plánovaných odchylek.
Oběhy vozidel a turnusy personálu
Tvorba oběhů vozidel a turnusů personálů, lokace vozidel na výkony.
Přiřazení vozidel a personálu na výkony
Tvorba plánů směn, přiřazení vozidel a personálů na konkrétní výkony, tvorba podkladů pro docházkové systémy.
Sledování polohy železničních vozů a lokomotiv
Ucelené řešení pro sledování vlaků, lokomotiv, osobních a nákladních železničních vozů prostřednictvím satelitních komunikačních jednotek. Součástí řešení je specializovaná webová aplikace vyvinutá primárně pro použití na železnici, která může být rozšířena o přenos dat do ostatních informačních systémů a aplikací.
Vizualizace, sledování pohybu vlaků a řízených objektů
Aktuální sledování pohybu vlaků, lokomotiv, souprav, vozů a vlakového personálu, vč. predikce dalšího vývoje dopravní situace v požadovaných grafických zobrazeních (nákresný jízdní řád, mapové zobrazení, přehledové tabulky).
Řízení sledovaných objektů
Řízení sledovaných objektů, podpora činností při korekci odchylek od plánu výkonů.
Standardizovaná datová komunikace
Zajištění obousměrné datové komunikace s manažery infrastruktury dle standardů TSI TAP, datová komunikace s dispečinky partnerů a jinými subjekty.
Komunikace s provozními jednotkami dopravce
Podpora komunikace mezi dispečery, provozními jednotkami dopravce a vlakovým doprovodem ve vlaku.
Vyhodnocení plnění kvality
Tvorba požadovaných přehledů a reportů pro vyhodnocení plnění kvality jízdního řádu.