LinkedIn

TMS (Transportation Management System) společnosti OLTIS Group nabízí komplexní řešení pro silniční nákladní dopravce, kteří potřebují zefektivnit vnitrofiremní procesy, lépe využívat vozový park a zvýšit produktivitu řidičů. Poskytuje i specializované řešení pro cisterny. Samozřejmostí je otevřenost a flexibilita systému, která umožňuje snadnou systémovou integraci v dopravních firmách.

Přehled řešené agendy
Objednávky
Evidence a sledování stavu zákaznických objednávek pořizovaných importem, ručně, nebo přes webový portál, evidence škod.
Přepravy
Plánování v dispečerské plachtě, s využitím mapových podkladů, s následným sledováním stavů, včetně automatických notifikací.
Ceníky a kalkulace
Správa dodavatelských a odběratelských sazebníků vázaných na konkrétní firmu, automatické kalkulace.
Fakturace
Vystavování jednoduchých i sběrných výnosových faktur, kontrola a evidence nákladových faktur, včetně opravných dokladů.
Řidiči
Personální agenda řidičů, včetně sledování platnosti dokladů, evidence docházky a hodnocení řidičů.
Vozový park
Kompletní kartotéka vozového parku, včetně sledování platnosti pojištění, servisů a osvědčení, evidence nehodových událostí.
Záznam provozu vozidla
Záznam o skutečném průběhu přepravy (STAZ), stavu vozidla, včetně evidence čerpání PHM a výdajů řidiče.
Diety a mzdy
Zpracování podkladů pro diety a mzdy na základě realizovaných přeprav, evidence srážek a odměn.
Servisy
Vytváření servisních plánů, plánování a evidence realizovaných servisů, evidence náhradních dílů.
Mobilní aplikace
Obousměrná komunikace dispečera s řidičem, on-line sběr dat řidičem během přepravy, tvorba elektronické STAZ.
Controlling
Průběžné vyhodnocování aktivit firmy formou řady dynamických přehledů a reportů, s možností využití datových skladů.
Webový portál
Webová nástavba pro pořizování objednávek zákazníkem a jejich Track & Trace.