LinkedIn

WMS (Warehouse Management System) společnosti OLTIS Group nabízí komplexní řešení pro řízené sklady, zejména z oblasti logistiky a distribuce. Představuje propracovaný systém s vysokým podílem optimalizace a automatizace, jehož výsledkem je výrazné zefektivnění skladových procesů, lepší využití skladových prostor, mechanizačních prostředků i lidských zdrojů. Samozřejmostí je otevřenost a flexibilita systému, která umožňuje snadnou systémovou integraci v logistických firmách.

Přehled řešené agendy
Příjmy
Kontrola a označování zboží na příjmu, naskladňovací strategie pro optimalizaci pohybu po skladě, evidence poškození zboží.
Výdeje
Vyskladňovací strategie pro optimalizaci pohybu po skladě, kontrola, kompletace a označování zboží na výdeji.
Manipulace
Plánování a realizace přesunů palet a zboží, doplňování pikovacích pozic, kompletace a dekompletace zboží.
Inventarizace
Vícestupňová inventarizace skladu v návaznosti na lokace, šarže, expirace, včetně možnosti plovoucích inventur.
Řízení skladu
Přehled v reálném čase o výkonech skladníků a o stavu zpracování úkolů ve skladu, s možností změny priorit.
Mapa skladu
Grafické nastavení základních parametrů skladu, zobrazení obsazenosti pozic zbožím, plánování přesunů metodou Drag & Drop.
Skladové karty
Evidence parametrů zboží včetně akčních setů, přehled aktuálního stavu skladových zásob a historie pohybů.
Ceníky a kalkulace
Správa odběratelských sazebníků, automatické kalkulace skladného a logistických služeb.
Časová okna
Plynulé odbavení řidiče ve skladu, bez zbytečného čekání řidiče na nakládku a vykládku, efektivní využití zdrojů skladu.
Mobilní terminály
Komplexní on‑line řešení pro řízení a evidenci veškerých skladových procesů s využitím čárových kódů, QR kódů nebo RFID.
Controlling
Průběžné vyhodnocování aktivit skladu formou řady dynamických přehledů a reportů, s možností využití datových skladů.
Webový portál
Pořizování nákupních a prodejních objednávek zákazníkem s možností sledování jejich stavu zpracování a stavu skladových zásob.