LinkedIn

Informační systém od společnosti OLTIS Group nabízí komplexní řešení pro kontejnerové terminály. Svým zaměřením je určen především pro vnitrostátní operátory, kteří mohou s výhodou využít i funkcí pro plánování přeprav.

Jde o flexibilní, otevřený systém s vysoký podílem automatizovaných funkcí, který podporuje práci s kontejnery i s návěsy. Otevřenost a flexibilita systému umožňuje snadnou systémovou integraci.

Přehled řešené agendy
Avizace objednávek
Evidence a sledování stavu objednávek pořizovaných importem nebo ručně, sledování Gate IN a Gate OUT kontejnerů na terminálu (CODECO).
Přeprava
Plánování jednotlivých druhů přeprav, tvorba přepravních dokumentů s následným sledováním stavů realizace.
Manipulace
Plánování přesunů kontejnerů metodou Drag & Drop, potvrzení provedení přesunu strojníkem a sledování historie pohybů.
Řízení terminálu
Přehled v reálném čase o výkonech zaměstnanců a o stavu zpracování úkolů na terminálu s možností změny priorit.
Mapa terminálu
Grafické nastavení základních parametrů terminálu, určující podmínky a kritéria pro ukládání kontejnerů na ploše terminálu.
Karty kontejnerů
Evidence základních údajů o kontejneru, informace o jeho aktuální poloze na terminálu, historie stavů, evidence škod apod.
Ceníky a kalkulace
Správa dodavatelských a odběratelských sazebníků vázaných na konkrétní firmu, automatické kalkulace.
Časová okna
Plynulé odbavení řidiče na terminálu, bez zbytečného čekání řidiče na nakládku a vykládku, efektivní využití zdrojů terminálu.
Obsluha parkoviště
Dirigování vjezdu aut na terminál prostřednictvím závor, kiosků, světelných tabulí a s podporou kamerových systémů.
Mobilní terminály
Komplexní on‑line řešení pro řízení a evidenci veškerých procesů na terminálu, včetně odbavení vlaků a aut na bráně.
Controlling
Průběžné vyhodnocování aktivit terminálu formou řady dynamických přehledů a reportů s možností využití datových skladů.
Webový portál
Webová nástavba pro pořizování informací o plánovaných přepravách dopravcem, sledování Track & Trace objednávek.