LinkedIn

IS společnosti OLTIS Group pro manažery infrastruktury představují komplexní řešení IT podpory pro zajištění provozování dráhy v rámci celého životního cyklu vlaku.

Předností je vysoká vzájemná datová provázanost,  konsolidované a ucelené řešení, včetně vyřešené datové komunikace s IS dopravců podle TSI TAF.

Přehled řešené agendy
Registry a Mapy
Dynamické prohlášení o dráze s mapovým rozhraním. Registr infrastruktury. Registr řad a jednotlivých vozidel tažných i tažených. Registr společností a provozovaných vleček.
Plánování a publikace výluk a omezení
SW podpora plánování a organizování výluk. Databáze omezení infrastruktury.
Publikování informací IM
Komplexní webový portál pro publikování informací dopravcům. Dynamicky generované výstupy, integrace s dalšími web aplikacemi IM.
Objednávání a přidělení kapacity
Komplexní podpora přidělování kapacity dráhy a tvorby JŘ. Datová komunikace s dopravci dle TSI TAF. Web klient pro dopravce bez vlastního IS. Tvorba a publikování tabelárních JŘ v tiskové a datové podobě včetně datové komunikace na HV.
Přeprava mimořádných zásilek
Komplexní podpora projednávání přeprav mimořádných zásilek. Evidence překážek. Posouzení prostorové průchodnosti.
Příprava vlaku před odjezdem
Příjem informací o rozborech vlaků a připravenosti vlaku k odjezdu od dopravců. Sledování licencí strojvedoucích na HV, kontrolní sestavy.
Provozní / dispečerské řízení
Komplexní IS pro kontinuální plánování vlakových tras. Sledování jízdy vlaku pro provozní řízení. Datová komunikace s IS dopravců a okolních IM, RNE TIS atd.
Informace o jízdě vlaků
Grafická prezentace polohy vlaků pro cestující veřejnost a dispečerské aparáty dopravců bez vlastní informační podpory. Zobrazování informací ze staničních IS v centrální webové aplikaci.
Podpora práce výpravčího
Vedení elektronické dopravní dokumentace včetně datové komunikace s centrálními IS. Management a tvorba rozkazů k jízdě vlaků.
Organizace práce se zaměstnanci
IS pro komplexní plánování a sledování docházky pracovníků pro všechny typy nástupů. Následné hodnocení výkonů personálu a tvorba podkladů pro mzdy.
Kalkulace poplatků
Komplexní systém pro kalkulaci poplatků za užití DC s vysokou automatizací, který využívá plnou implementaci jedinečných identifikací TSI TAF.
Datové tržiště
Integrace dat do provozních IS IM. Analýza dat veškeré činnosti provozování dráhy s využitím grafického mapového rozhraní.