LinkedIn

Informační systém od společnosti OLTIS Group nabízí komplexní řešení pro závodovou dopravu a logistiku. Je určen především pro výrobní společnosti, které potřebují zefektivnit vnitrofiremní i externí logistické procesy, a to především z hlediska návozu surovin a expedice výrobků prostřednictvím železniční a silniční dopravy. Samozřejmostí je otevřenost a flexibilita systému, která umožňuje snadnou systémovou integraci jak s interními systémy, tak se systémy dopravců.

Přehled řešené agendy
Zásilky
Evidence, plánování a sledování stavu příchozích i odchozích zásilek, včetně jejich ekonomického vyhodnocení.
Manipulace
Plánování a evidence nakládky a vykládky zboží v závodě s vazbou na plnící zařízení, elektronické váhy nebo systémy ERP.
Expedice
Podpora přípravy a tvorby expedičních dokumentů (nákladní listy, faktury, dodací listy, atesty atd.), výběrová řízení na dopravce.
Katalog lokomotiv a vozů
Evidence technických, provozních a ekonomických dat vozového parku a jeho zařízení, evidence a plánování prohlídek a oprav.
Systémová integrace
Plnohodnotná výměna dat s ERP systémy, integrace se systémy elektronických kolejových a silničních vah a plniček, rozhraní na systémy dopravců a speditérů.
Operativní řízení vlečky
Předávka vozů mezi dopravcem a vlečkou, plánování a evidence provozu na železniční vlečce.
Silniční vrátnice
Podpora plánování a řízení vjezdů a výjezdů do závodu s využitím prioritních front a časových oken.
Fakturace
Vystavování jednoduchých i sběrných výnosových faktur, kontrola a evidence nákladových faktur, včetně opravných dokladů.
Controlling
Průběžné vyhodnocování aktivit firmy formou řady dynamických přehledů a reportů s možností využití datových skladů.