LinkedIn

Naše informační systémy nabízí komplexní řešení pro malé a velké železniční nákladní dopravce jako podporu procesů od dlouhodobého plánování přes kalkulaci obchodních případů, operativní řízení, sledování průběhu přeprav až po vyhodnocení realizovaných výkonů, s cílem efektivního řízení procesů a optimalizace nákladů.

Součástí řešení je zajištění standardizované datové komunikace s manažery infrastruktury a s ostatními partnery v procesech a činnostech provozního plánování a řízení. Dopravci přináší zefektivnění vnitrofiremních procesů, lepší využití vozového parku a hnacích vozidel a zvýšení produktivity strojvedoucích. Naše řešení umožňují snadnou systémovou integraci v prostředí železničního nákladního dopravce.

Přehled řešené agendy
Požadavky
Evidence a sledování stavu zákaznických požadavků na přepravu pořizovaných importem, ručně, nebo přes webový portál.
Plánování
Dlouhodobé a krátkodobé plánování využití vozů, hnacích vozidel, personálu a tras vlaků pro jednotlivé přepravy, nebo v rámci turnusů nebo oběhů s využitím intuitivního prostředí a mapových podkladů celé Evropy.
Dispečerské řízení
Specializované nástroje pro dispečerské řízení procesu přepravy a v něm použitých zdrojů železničního nákladního dopravce, včetně komunikace s IM.
Vozy a hnací vozidla
Evidence technických, provozních a ekonomických dat spojených s provozem vozů, hnacích vozidel. Plánování a evidence revizí, údržby, oprav.
Sledování polohy železničních vozů a lokomotiv
Ucelené řešení pro sledování vlaků, lokomotiv, osobních a nákladních železničních vozů prostřednictvím satelitních komunikačních jednotek. Součástí řešení je specializovaná webová aplikace vyvinutá primárně pro použití na železnici, která může být rozšířena o přenos dat do ostatních informačních systémů a aplikací.
Mobilní aplikace
Obousměrná komunikace dispečera se strojvedoucím. Sběr dat o docházce, pracovním výkonu a jiných činnostech v reálném čase. Předávání dokumentace v reálném čase. Sběr dat o procesech v seřaďovacích stanicích v reálném čase.
Personál
Evidence personálu včetně poznání tratí, lékařských prohlídek a odborných zkoušek. Plánování nasazení personálu, včetně dodržení specifických podmínek zaměstnavatele. Tvorba podkladů pro mzdy.
Datová rozhraní
Komunikace mezi jednotlivými subjekty probíhá prostřednictvím standardizovaných rozhraní, která splňují požadavky TAF TSI, popřípadě jiných standardů.
Controlling
Průběžné vyhodnocování realizovaných přeprav formou řady dynamických přehledů a reportů, s možností využití datových skladů.
Fakturace
Kalkulace a vystavení faktur, kontrola a evidence došlých faktur, včetně opravných dokladů.
Jednovozové zásilky
Vytvoření systému obsluhy požadavků pro jednovozové zásilky a plánování jeho využití. Podklady pro výpočet nákladů systému jednovozových zásilek.
Cenotvorba
Kalkulace nákladů na obchodní případ, příprava a evidence smluv, plánování objemů přeprav, nákup služeb, vlečkové smlouvy.
Nakládání vozů
Elektronická podoba směrnic a příkladů pro nakládání železničních vozů.