LinkedIn

Spediční informační systém společnosti OLTIS Group představuje sofistikované řešení pro firmy provozující  spedici jak silniční tak železniční nebo sběrnou službu. Systémy se vyznačují komplexností, flexibilitou a vysokým stupněm automatizace. Samozřejmostí jsou podrobné informace z jednotlivých oblastí železniční nákladní přepravy v prostoru Evropy a Asie. Otevřenost systémů umožňuje snadnou systémovou integraci s vnitropodnikovými a zákaznickými systémy, která výrazně zvyšuje přínos celého řešení.

Přehled řešené agendy
Obchodní případ
Evidence poptávek, tvorba nabídek s využitím dodavatelských ceníků, evidence odběratelských a dodavatelských smluv.
Objednávky
Evidence a sledování stavu zákaznických objednávek a zasilatelských příkazů pořizovaných ručně, importem nebo přes web.
Přepravy
Plánování, evidence přeprav a avíz, s následným sledováním stavů realizace, tvorba přepravních dokumentů, výpočet délky trasy.
Ceníky a kalkulace
Správa dodavatelských a odběratelských sazebníků, automatické kalkulace, výpočet dovozného podle tarifů dopravců.
Fakturace
Vystavování jednoduchých i sběrných výnosových faktur, kontrola a evidence nákladových faktur, včetně opravných dokladů a zálohových faktur.
Překladiště
On-line řešení pro nakládku, vykládku a překládku zásilek s využitím čárových kódů, QR kódu nebo RFID, inventura skladu.
Číselníky
Seznamy zboží (NHM, RID, ADR, ETSNG), seznamy stanic (DIUM, ENEE, TR-4), traťové třídy, katalogy vozů a kontejnerů.
Železniční infrastruktura
Technické parametry traťových úseků, železniční routing, výpočet vzdáleností, výpočet tarifních vzdáleností podle DIUM, TR-4.
Sledování polohy zásilek
Ucelené řešení pro sledování zásilek prostřednictvím satelitních komunikačních jednotek. K dispozici jsou čistě bateriové satelitní jednotky s velkokapacitní baterií a snadným připevněním na sledovanou zásilku pomocí silných magnetů. Součástí řešení je specializovaná webová aplikace vyvinutá primárně pro použití na železnici, která může být rozšířena o přenos dat do ostatních informačních systémů a aplikací.
Web Service
Webové služby zpřístupňující cizím IS seznamy zboží, informace o stanicích, výpočet tarifních vzdáleností, železniční routing.
Mobilní aplikace
Elektronický ložný list pro on-line sběr dat řidičem během přepravy, tvorba škodních zápisů s pořizováním fotodokumentace.
Controlling
Průběžné vyhodnocování aktivit firmy a ekonomiky zakázek formou dynamických přehledů a reportů, s možností využití datových skladů.
Webový portál
Webová nástavba pro pořizování objednávek a dat o realizovaných zásilkách zákazníkem a jejich Track & Trace.