Připravuje se

Účast OLTIS Group na TEN-T Dnech v Lublani

25.-27.4.2018
Evropské TEN-T dny zaměřené na rozvoj dialogu a prohlubování spolupráce v oblasti chytré, udržitelné a bezpečné dopravy, se budou odehrávat od 25. do 27. dubna 2018, za účasti zástupců společnosti OLTIS Group. Součástí akce je pestrý program, který zahrnuje odborné přednášky a workshopy.

Neváhejte se za námi zastavit u stánku OLTIS Group, kde s Vámi rádi prodiskutujeme možnosti další spolupráce na evropských i jiných projektech.

Těšíme se na vaši návštěvu!

https://tentdays.eu/2018/

OLTIS Group partnerem Kariérního dne Fakulty dopravní ČVUT

11.4.2018

Ve středu 11. dubna se uskuteční od 13 hodin první ročník Kariérního dne Fakulty dopravní ČVUT. Studentům se budou nabízet možnosti jejich budoucího uplatnění, pro zaměstnance pak možnost propojení jejich současné činnosti s praxí, resp. možnost nalezení strategického partnera pro výzkumné či projektové záměry. Bude zde i velký prostor pro prezentaci především směrem ke studentům.

Zájemci o pracovní spolupráci se společností OLTIS Group budou mít příležitost potkat se na této akci s našimi kolegy a probrat s nimi možnosti, které uchazečům nabízíme.

http://akce.fd.cvut.cz/25letFD/karierni-den

OLTIS Polska bude partnerem workshopu WAREHOUSELAB v Lodži

22.–23.3.2018

Ve dnech 22. a 23. dubna 2018 se bude konat v Lodži workshop WAREHOUSELAB ne téma „Informatizace a automatizace skladových procesů“. Myšlenkou workshopu WAREHOUSELAB je možnost přímého obchodního setkání rozhodovacích činitelů zodpovědných za logistiku skladu s projektanty, implementátory a dodavateli IT systémů pokrývajících tento rozsah činnosti.
Společnost OLTIS Polska bude poprvé partnerem tohoto workshopu.

Workshop pokryje následující problematiku:
• Systémy řízení dostupné na trhu a používané v polských skladech – technologické přezkoumání
• Klíčové faktory, které určují potřebu implementace informačních systémů a automatizovaných řešení v konkrétní společnosti
• Jak identifikovat hlavní problémy, které lze řešit implementací IS? Analytická cesta v nejdůležitějších krocích
• Je každý systém přizpůsobitelný jakékoliv společnosti? – Jak navrhujete systémy na zakázku?
• Systémy a technologie sledují potřeby uživatelů, omezují je nebo je vytvářejí?
• Chceme implementovat systém – jaké jsou překážky, které na nás čekají a jak s nimi zacházet?
• Jak provést implementaci? Jaká je úroveň zapojení implementátorů a co je klientská společnost a jak to ovlivňuje běžné fungování společnosti?
• Přínosy IT systémů a automatizačních technologií v různých firmách a různých odvětvích – objektivní a inspirativní případové studie.
• Kdy integrovat systémy a kdy je třeba nahradit nové? Může tato operace uškodit místo prospět?
• Může systém „růst“ s nově vznikajícími potřebami podniků?
• Měřitelný výpočet investic do řešení pro automatizaci skladu – to znamená balance zisku a ztrát.
• O možném a nejvýhodnějším financování – může si každý dovolit IT systém?

http://warehouselab170.syskonf.pl/