LinkedIn

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 16. 3. 2024 dojde ke změně sídla společnosti OLTIS Slovakia, s.r.o. Od výše uvedeného data je nové oficiální sídlo, korespondenční a dodací adresa společnosti OLTIS Slovakia, s.r.o.: Tomášikova 31, 821 01 Bratislava. Ostatní údaje společnosti (IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje zaměstnanců apod.) zůstávají beze změny.

Změna sídla společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má společnost OLTIS Slovakia vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči společnosti OLTIS Slovakia. Na aktuálně uzavřených smlouvách se nic nemění. Změna sídla společnosti není důvodem k uzavírání dodatků k aktuálním smlouvám. Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, smlouvy a další jednání se společností OLTIS Slovakia musí být od data 16. března 2024 realizovány pod adresou nového sídla společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste od 16. 3. 2024 používali při komunikaci se společností OLTIS Slovakia výhradně novou adresu sídla společnosti, a to: Tomášikova 31, 821 01 Bratislava.