LinkedIn

Dne 24. listopadu 2023 se konal 24. ročník dopravní konference, která měla i letos skvělou návštěvnost. Tato renomované odborné akce, které se zúčastnilo více než 300 lidí, se zabývala především problematikou železniční dopravy (přeprava a spedice), zelenými energiemi budoucnosti – pokud jde o silniční dopravu, a také významem intermodality. Přestože letošní rok vykazuje v železničním sektoru finanční pokles oproti roku 2022, získali jsme celkově pozitivní obrázek o tématech ovlivňujících železnici do budoucna.

Za společnost OLTIS Hungaria Kft. vystoupila na konferenci naše obchodní manažerka Tímea Pőcze s odbornou prezentací o komplexní správě kontejnerových terminálů a podpořila tak důležitost intermodálních přeprav. Představila část systému KONTI a vyzdvihla důležitost jeho doplňkových funkcí a unikátních řešení.

Celý den jsme na našem výstavním stánku vítali zájemce, partnery i stávající zákazníky. Prožili jsme dlouhý, ale o to úspěšnější den, kdy jsme utužili naše obchodní vztahy.

Budeme se těšit na další ročník této přínosné konference.

Video z konference