LinkedIn

29.01.2019

Firmy skupiny OLTIS Group se aktivně zapojují do společenského života v místech jejich působení a pomáhají v celé řadě oblastí. Již řadu let je podporována Charita Šternberk, Dětský domov Dagmar v Brně a v Polsku rodinný dům přechodného pobytu „Sindbad ze sdružení S.O.S.“ Z výnosu konference Systemy kolejowe jdou pravidelně prostředky na Dětské vesničky v polské Ustroni, a stejně jako v roce 2018 i letos přispějeme na rehabilitaci Terezky Hoňkové a řadu dalších charitativních projektů. Firemní propagační předměty jsou pořizovány v převážné míře z chráněných dílen. Mezi vybrané menší sportovní kluby a zájmové organizace budou rozděleny odpovídající finanční příspěvky v místech působení firem skupiny.

Skupina OLTIS Group klade důraz na minimalizování dopadů svého působení na životní prostředí. Moderní sídlo skupiny v Olomouci je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a řadí se mezi energeticky úsporné objekty. Pro vytápění i chlazení objektu využívá technologii tepelného čerpadla systému vzduch-vzduch. Dešťová voda z objektu se shromažďuje ve zvláštních nádržích a rozvádí se samostatnými rozvody pro splachování toalet. Úklid v prostorách je zajišťován za používání ekologických čisticích prostředků. Zaměstnanci důkladně třídí odpad a snaží se o jeho minimalizaci, minimalizují také spotřebu papíru. Tyto zásady jsou aplikovány i na jednotlivých pobočkách firem. Již přes 10 let probíhá osvěta našich pracovníků ve firemním časopise na téma ekologie, zdravý životní styl a zdravá strava.