LinkedIn

Klíčovým tématem, které se opakovalo téměř ve všech diskuzích kongresu, byly výzvy, kterým čelí dopravní sektor, a to jak ve vztahu k železniční přepravě, tak k celým intermodálním řetězcům. Kongres byl zahájen rekapitulací starých i nových problémů, s nimiž se sektor potýká. Úvodní debatu věnovanou těmto tématům vedl Marek Tarczynski – předseda Polské spediční a logistické komory. Na akci pořádané ve Wisle společnostmi OLTIS Polska, První Signální a Nadací ProKolej se tradičně setkali zástupci železničního sektoru a TSL.

Významným tématem diskusních panelů Kongresu byla geopolitika, a to jak v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak s narušením dodavatelských řetězců. V debatě o nových směrech rozvoje dopravních koridorů poukázala Sandra Baniak, zástupkyně Ústavu pro výzkum východu, na intenzivní rozvoj železničních koridorů, alternativních k námořní dopravě. A to zejména těch, které souvisejí s iniciativou v komunitě známou jako Nová Hedvábná Stezka, s ohledem na koncept Středního koridoru – Middle Corridor. Jak bylo v diskuzích zdůrazněno, investice do liniové a bodové infrastruktury jsou nezbytné, a to tím více v době, kdy je třeba mít na paměti vojenský význam kritické železniční infrastruktury. Během rozpravy, kterou vedl zástupce Přístavu Koper, Dariusz Mierkieiwcz, rezonovala geopolitika a potřeba diverzifikace dopravních koridorů. Kongres nabídl dynamickou debatu, podpořenou vizuálními prezentacemi, a zdůraznil aktuálnost vytváření alternativních dodavatelských řetězců pro Ukrajinu.

Druhý den, plný panelových diskuzí, byl věnován tématu narušení dodavatelských řetězců. Ačkoli rozhovory začaly globálními tématy, jako jsou pandemie, ekonomické krize, blokování námořních tras, nebo dopad války na fungování dopravních řetězců, otevřená dynamická debata ukázala, že pro účastníky Kongresu jsou naléhavějšími otázkami lokální problémy a potřeba vytvoření technologií na podporu fungování dodavatelských řetězců a na podporu fungování dopravní infrastruktury v krizových situacích.

Geopolitika, zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině, se v posledních letech promítla do železničního průmyslu, a to i v souvislosti s právními otázkami. Během jednoho ze seminářů právník Michał Zięba poukázal na problémy vyplývající ze sankcí uložených na železniční dopravu, a to jak z hlediska samotné přepravy zboží, tak z hlediska omezení přeprav.

I letos vzbudil velký zájem seminář Centra pro dopravní projekty EU o financování investic z fondů Evropské unie ve výhledu 2023-2027.

Intermodální část Kongresu uzavřela otázka položená Jakubem Majewským, členem představenstva PKP PLK a předsedou Nadace Pro Kolej – Jaké strategie jsou navrhovány a realizovány pro rozvoj logistického byznysu, a zda je možná spolupráce mezi železničními a silničními dopravci a operátory trhu? Z debaty vyplynul obraz trhu, na kterém je patrná a důležitá konkurence mezi jednotlivými provozovateli, ale zároveň je přítomná a nutná spolupráce, a to jak v mezinárodní, tak v lokální dopravě. Synergie mezi různými druhy dopravy a jejich vzájemné doplňování je nezbytné, i když v posledních letech představuje značnou výzvu, zejména ve vztahu mezi silničními dopravci a železnicí. Stále totiž existuje značná výhoda v přístupu k silniční infrastruktuře a klesající objemy přepravy zboží na světovém trhu nutí silniční dopravce často agresivně bojovat o náklad, který byl dosud přepravován po železnici.

Kongres ve Wisle není jen místem debat a odborných přednášek. Setkání partnerů z České republiky, Polska a Slovenska je také příležitostí k charitativním aktivitám, jako je podpora Nadace SOS Wioski Dziecięce „Sindibad“, rodinného domu přechodného ubytování w Ustroni, a sbírka na podporu Helenky – statečné holčičky bojující se vzácným genetickým onemocněním.

Prestižní Mezinárodní železniční a intermodální kongres, který se stal nezbytnou součástí odborného kalendáře, zahájil letošní jarní konferenční sezónu. Tato významná událost přivítala dopravce, provozovatele infrastruktury a dodavatele technologií ve Wisle, kde společně formovali budoucí směřování železniční a intermodální dopravy.

Pracovní i společenskou atmosféru kongresu přináší krátký video sestřih.