LinkedIn

Ve dnech 22. – 24. června se v Amsterdamu konalo 25. valné shromáždění UNIFE, Evropské asociace železničního průmyslu. Jako noví členové UNIFE zde bylo přijato dalších 11 společností.

OLTIS Group, člena UNIFE od roku 2009, zde zastupovali Miroslav Fukan, Petr Kroča a Jiří Čáp, kteří se mimo plenárního zasedání a valného shromáždění UNIFE účastnili jednání v pracovních a výkonných komisích. Miroslav Fukan se aktivně účastnil prezidentského výboru (Presiding Board) a komise pro malé a střední firmy (SME Committee). Petr Kroča zastupoval OLTIS Group v platformě digitalizace (Digitalisation Platform) a komise pro komunikaci (Communications Committee) a Jiří Čáp v komisi pro nákladní dopravu (Freight Committee), kde probíhala příprava a diskuze k pozičnímu dokumentu ERIFA, jenž má sloužit jako podklad pro Evropskou komisi z hlediska rozvoje nákladní železniční dopravy.

Výkonný ředitel OLTIS Group Miroslav Fukan se také jako jeden z diskutujících aktivně zapojil v rámci panelové diskuze na téma konkurenceschopnosti železničního průmyslu EU a vedoucího postavení na trhu (veřejné zakázky, obchod, výzkum a vývoj) v rámci  dne valného shromáždění. V této části vystoupili také:

  • Martina Werner, členka Evropského parlamentu a výboru pro průmysl Evropského parlamentu, zpravodajkyně Usnesení parlamentu o konkurenceschopnosti evropského železničního dodavatelského průmyslu,
  • Gwenole Cozigou, ředitel pro průmyslovou transformaci a pokročilé hodnotové řetězce, DG-GROW, Evropská komise,
  • Carlo Borghini, výkonný ředitel Shift2Rail JU,
  • Laurent Troger, prezident Bombardier Transportation, předseda UNIFE
  • a jako moderátor Chris Jackson, šéfredaktor Railway Gazette.

Další diskusní témata byla Investice EU pro železnici (fondy EU, CEF, Junkerův investiční plán, PPP) a Železnice a dopravní politika EU (implementace 4. železničního balíčku, standardizace, ERTMS). V průběhu celé akce také probíhala jednání s partnery ohledně mezinárodních projektů ve vazbě na Shift2Rail a další aktivity OLTIS Group.

 

 

13_UNIFE-GA-2016