LinkedIn

Informační systém operativního řízení (ISOŘ) v těchto dnech slaví neuvěřitelných dvacet roků své existence. Pokusme se proto alespoň krátce ohlédnout za historií této „vlajkové lodi“ společnosti OLTIS Group.

Řešení systémů pro operativní řízení na oblastní úrovni bylo zahájeno v roce 1986 a první etapa vývoje skončila o 2 roky později, a to zpracováním úvodního projektu pro systém ISOŘ – Informační systém operativního řízení. V roce 1992 je zahájena série zkušebních provozů systému ISOŘ v první realizaci na dispečerském pracovišti Ostrava trvající v nespojitém provozu několik měsíců. V červnu 1992 bylo dosaženo plného datového provozu. Další léta jsou ve znamení rozšiřování provozu ISOŘ do ostatních pracovišť ČD a rokem 1997 je možné ISOŘ považovat za plně celosíťový systém. Později byla zkratka ISOŘ rozšířena na celou rodinu informačních systémů provozního řízení a původní systém ISOŘ (část provozní dispečer) začal být označován jako ISOŘ ŘVD – Řízení vlakové dopravy.

Dnes díky měnícím se podmínkám na železnici doznává systém ISOŘ ŘVD snad největších změn za celou historii svého vývoje: zatímco původně byl unitárním systémem pro unitární železnici, dnes se v něm oddělují funkční moduly manažera infrastruktury (především směnové plánování a sledování výlukové činnosti) a nákladního dopravce (plánování vlakové dopravy, hospodaření s hnacími vozidly a četami), který vstupuje do dalšího desetiletí své existence jako zásadně modernizovaný systém DISC OR (Dispečerský systém operativního řízení).

Od roku 2005 provozuje společnost OLTIS Group formou outsourcingu všechny klíčové informační systémy manažera infrastruktury. Milióny přenesených zpráv denně, provoz všech klíčových systémů na odpovídajícím výkonném hardwaru i systémovém softwaru s redundantním řešením odolným proti selhání zajišťuje uživatelům špičkové služby bez starostí a provozuschopnost systému na více než 99 %. Významným přínosem řešení je především soustředění veškerých řešitelských i provozních kapacit do jediného místa a pro uživatelskou organizaci znamená toto řešení především výrazné zvýšení kvality služeb poskytovaných systémem.

Přejme tedy systému ISOŘ spoustu dalších „kilometrů bez nehod“, respektive spoustu dalších let, během kterých se na něj dispečeři železničního provozu mohou v každou jednu vteřinu plně spolehnout a kdy jim nadále bude nejvěrnějším pomocníkem a rádcem.