LinkedIn

Dne 19. září 2017 byl schválen implementační projekt „Implementace TAF TSI u soukromých maďarských železničních dopravců“ konsorcia společností OLTIS Group a jeho maďarských partnerů FLOYD a MMV.
Z celkového počtu 332 podaných návrhů, bylo vybráno 152 projektů, které významným dílem přispějí k digitalizaci a dekarbonizaci dopravy. Schválené projekty získají celkem € 2, 6 miliardy z fondu nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). Míra podpory se pohybuje v rozmezí 20 – 50 %. Kohezní země z fondu CEF obdržely až 85 % podpory financování svých projektů.
V rámci úspěšného projektu společností OLTIS Group, FLOYD a MMV, který má celkový rozpočet € 1, 25 mil., proběhne v letech 2018 – 2020 implementace funkcionalit TAF TSI do informačních systémů maďarských dopravců.
Projekt se zaměřuje na vývoj a implementaci standardů pro datovou výměnu v souladu s Nařízením o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě (TSI TAF) do informačních systémů, které využívají železniční dopravci pro plánování a operativní zajištění své činnosti. Požadavek TSI TAF vyžaduje, aby stávající funkce byly rozšířeny o komunikaci s manažery infrastruktury, spolupracujícími dopravci a držiteli vozů.
Projekt si klade za cíl pomoci soukromým dopravcům, kteří dosud nepoužívali komplexní systémy provozované u velkých či národních dopravců, ale kteří musejí nyní splnit požadavky z hlediska komplexnosti požadovaných funkcí. Projekt umožní nasadit těmto soukromým dopravcům k dosažení plné interoperability méně nákladné, ale stejně komplexní řešení, jaká mají velcí národní dopravci.