LinkedIn

Dne 25. listopadu uspořádala v Budapešti společnost OLTIS Hungaria za plné podpory OLTIS Group, maďarské Národní inovační kanceláře (NIH) a Budapešťské univerzity technologie a ekonomiky informační den k problematice SHIFT²RAIL.

SHIFT²RAIL je první evropská společná železniční technologická iniciativa, která bude soustředit výzkum a inovace a řešení řízená trhem k urychlení integrace nových a pokročilých technologií do inovativních řešení železničních produktů. SHIFT²RAIL bude podporovat konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu a uspokojovat měnící se potřeby dopravy v EU. Prostřednictvím výzkumu a vývoje, jež jsou prováděny v rámci této iniciativy Horizon 2020, budou vytvořeny nezbytné technologie pro dokončení jednotného evropského železničního prostoru (SERA).

Na akci zavítalo více než 30 účastníků z řad nejrůznějších maďarských železničních průmyslových podniků, výzkumných dopravních institucí či železničních dopravců, kteří se chtěli dozvědět více o novém evropském programu pro železniční výzkum a inovace a zejména o možnostech, jak se do SHIFT²RAIL zapojit.

Zástupce NIH, Vilmos Németh, seznámil posluchače s všeobecnou podporou, kterou může společnostem tato organizace poskytnout v oblasti železničního výzkumu a inovací v rámci programu Horizon 2020. Účastníci se dozvěděli základní fakta o společném podniku SHIFT²RAIL, jeho významu a přínosech nejen pro železniční sektor. Byli obeznámeni s technickými aspekty SHIFT²RAIL, master plánem a inovačními programy, možnostmi, jak se stát součástí Shift2Rail a také s termíny a událostmi, které budou následovat v nejbližší době. Tyto informace předali přítomným Ředitel pro výzkum a inovace OLTIS Group Petr Kroča a Projektová koordinátorka Alena Loudová. Do přípravné fáze Shift2Rail se aktivně zapojila pouze jediná maďarská organizace, Budapešťská univerzita technologie a ekonomiky. Vedoucí oddělení, Daniel Rohács, podpořil svými slovy účast dalších maďarských firem a organizací v SHIFT²RAIL a podělil se s nimi o své zkušenosti z přípravné fáze, co jim tato aktivní účast přinesla a co pro ně do budoucnosti znamená. Nechybělo ani několik povzbuzujících slov od maďarského představitele za Skupinu zástupců státu SHIFT²RAIL Gergelyho Gecse z Ministerstva pro národní rozvoj.

Akce se setkala s poměrně velkým ohlasem a věříme, že pomohla maďarským firmám zvýšit povědomí o možnostech financování železničního výzkumu a vývoje a v budoucnu jim bude nápomocna při aktivní účasti v SHIFT²RAIL.

Rádi bychom poděkovali všem partnerům za podporu při přípravě i samotné realizaci informačního dne!

S2R_HU_2014_03   S2R_HU_2014_02

S2R_HU_2014_08   S2R_HU_2014_04

S2R_HU_2014_14   S2R_HU_2014_12

S2R_HU_2014_15   S2R_HU_2014_19