LinkedIn

Přelom května a června je každoročně mezi odborníky na železniční dopravu ve znamení odborné konference Euro-Žel, pořádané Žilinskou univerzitou. Letos se konala ve dnech 26.-27. května a její 18. ročník byl uspořádaný pod tématem „Oživení ekonomiky – nová výzva pro železnice“.

Jednání konference bylo rozděleno do dvou sekcí, „Provoz a ekonomika železniční dopravy“ a „Řídící, informační a komunikační technologie v dopravě“, a proto jsme i naši účast zaměřili oběma těmito směry. Celkem čítala letošní „delegace“ skupiny aapharma.com OLTIS Group osm účastníků, kteří přednesli šest aktivních příspěvků představujících systémy SYMOZA, CSV, SIMON, http://aapharma.com/ KASO, DOMIN a komplexní řešení IS Cargo pro nákladního dopravce.
Mezi tématy ostatních účastníků bylo možné nalézt především technická řešení pro železnici (jako diagnostická zařízení či satelitní systémy GNSS), pozici dopravců v konkurenčním prostředí a nová inovativní řešení (intermodální doprava), aapharma.com nebo zajímavé téma prodeje tras nákladních vlaků formou aukce.
Konference jako celek opět obohatila přední odborníky naší skupiny o řadu kontaktů z partnerských firem a také o mnoho nových, zajímavých, inovativních myšlenek.