LinkedIn

Ve dnech 13.-14. září 2012 pořádala již počtvrté Katedra železničnej dopravy na fakultě Provozu a ekonomiky dopravy a spojů (PEDAS) Žilinské univerzity konferenci s názvem „Horizonty železniční dopravy„. Letos bylo jako nosné téma vyhlášeno „Globalizační trendy a jejich vliv na dopravní systém v podmínkách jednotného trhu EU“.

Zástupci OLTIS Group vystoupili na konferenci s příspěvky „Bílá kniha Evropské dopravní politiky: jaké jsou podmínky a souvislosti cílů v oblasti změny modal split do roku 2030 a 2050?“ a „Informácie o železničnej infraštruktúre v dynamických mapách ŽSR a SŽDC„.
Ke zdárnému průběhu akce jsme přispěli také sponzoringem, který – vedle mnoha úspěšných projektů národního i evropského výzkumu a vývoje – potvrzuje naše pevné vztahy s vysokými školami v oboru dopravy.