LinkedIn

V dnech 26-28. 2. 2014 proběhl už čtvrtý ročník česko-polské konference „Železniční systémy 3. tisíciletí“. Účastníci se tradičně sešli v hotelu Muflon v Ustroni u Bielska- Białej.

Pořadateli konference byly společnosti OLTIS Polska a První Signální.

Zlatým sponzorem byla krakovská společnost KZA, která s námi spolupracuje už čtyři roky. Stříbrnými sponzory se staly společnosti: PKP Cargo Service a Railtech Papla.

Ostatními sponzory byly: Jastrzębska Spółka Kolejowa, Graw, Stor, SPAI, Asco Rail, Frauscher, Elkol, Bora Gift a Studio Antares.

Konference proběhla pod záštitou nového velvyslance České republiky v Polsku – pana Jakuba Karfíka.
Ostatní partneři: Instytut Kolejnictwa, Vysoké učení technické v Katovicích – Katedra železniční dopravy, Jižní železniční klastr, Polská komora výrobců zařízení a služeb pro železnici.

Mediální partneři: KOW media & marketing, Kurier Kolejowy a Infrastruktura Transportu.
Celou událost moderoval významný odborník z oboru dopravy – Tomasz Krawczyk ze společnosti Baltic Rail. Akci zahájil Michal Bachleda z Jižního klastru, který představil moderní metody řízení železniční infrastruktury pomocí telematických nástrojů, které umožňují optimalizovat zásoby a zvýšit bezpečnost.

Václav Martinak řekl několik slov o společnosti První Signální a jejích vývojových plánech, cílech a strategii. Po této zajímavé a neformální prezentaci představil pan Juliusz Grabczyk ze společnosti GRAW zařízení na měření kol, vozů a kolejí. Poutavá byla i prezentace společnosti KZA Kraków na téma Vizuální systém detekce vlaků.

Další přednášející pan Stanislav Zářecký ze společnosti První Signální pojednal ve své přednášce o diagnostice nejnovějších zabezpečovacích systémů. S mnoha zajímavými informacemi o homologaci zařízení a podsestav v Polsku seznámil posluchače pan Paweł Gradowski z Instytutu Kolejnictwa. Gró jeho prezentace tvořily informace o změnách práva a důležitosti sledování jeho změn.

Paní Sonia Gorzelańczyk informovala o změně názvu společnosti JERID Polska na OLTIS Polska a představila přednosti informačního systému „Katalog železničních vozidel“. Zástupci Rail Tech Papla pánové Jakub Papla a Aleksander Jasiewicz předvedli novinky v oboru mazání kolejnic.

Kvalita a optimalizace nákladů byla tématem prezentace Ireneusze Jasińského z Centra diagnostiky PKP PLK. Stručně o svých firmách vyprávěli Urszula Pacanowska z Družstva automatiků a informatiků a pan Artur Sonek ze společnsti Asco Rail.

Odbornou část uzavřel zástupce Ústavu veřejných věcí (Instytut Spraw Publicznych) Łukasz Wenerski, který přednesl přednášku o vzájemném vnímání Čechů, Poláků a Němců. Tato prezentace byla vítanou změnou po řadě odborných témat a přiměla hosty k zamyšlení.
Následovala neoficiální jednání a celou akci uzavřel společenský večírek.

Pátý ročník konference je již nyní naplánován na 1. čtvrtletí roku 2015.

Děkujeme všem účastníkům za účast na konferenci a těšíme se na viděnou na příštím ročníku.

IMG_1078IMG_1044IMG_1027IMG_1020IMG_1015Wspólne zdjęcie USTROŃ 26-28.02.2014R.